#5, Maj

Nyhetsbrevet skickas till dig som stationschef/ordförande eller SRS-ansvarig. Sprid gärna informationen vidare genom att sätta upp ett exemplar på din anslagstavla, vidarebefordra mailet till aktiva medlemmar eller ta upp det på nästa medlemsmöte.

Innehåll

1. Styrelsen informerar
- Första styrelsemötet 16-18 maj
- Enkät om fördelningsförslaget av Statsbidraget

2. Kansliet informerar
- Nu vill kansliet ha in alla kompletteringar
- Digital utbildning i Statsbidragsansökan
- Fortsatt arbete med SRS vision, stadgar och kommunikationsstrategi
- Enkätundersökning om SRS medlemsregister

3. SRS medlemstationer
- Reportrar till Almedalen 2014 - samarbete?
- Lunds Humorfestival 2014 - samarbete?

4. Utanför SRS
- Hyr en plats i LSU:s trädgård 1 Almedalen 2014 - först till kvarn!

5. Tips - Skriv i SRS nyhetsbrev!

1. Styrelsen informerar

Första styrelseträffen; 16-18 maj 2014 i Uppsala

 Nu är det äntligen dags för SRS:s styrelses första styrelseträff i Uppsala. Som tidigare nämnt kommer mycket fokus under helgen vara på att hitta arbetssätt som ska fungera under året, med åtanke på alla de synpunkter som kom upp under årsmötet.

Styrelsen kommer även att arbeta vidare med en kommunikationsstrategi, visionsarbetet och stadgerevideringen. Vill ni vara med i det arbetet ta kontakt med styrelsen på srs@studentradion.se.

Här hittar du dagordningen för mötet.

Har du tankar, idéer eller förslag till styrelsen eller kansliet inför mötet kontakta Michaela på ordfornade@studentradion.se

Enkät om fördelningsförslaget av Statsbidraget

Under årsmötet höll styrelsen en diskussion för att lyfta frågan om en framtida fördelningsmodell av föreningsbidraget. Det var en mycket givande diskussion där massa intressanta tankar och idéer lyftes fram. En av idéerna var att styrelsen skulle dela med sig av den redovisning som hölls samt att föreningarna skulle få möjlighet att diskutera underlaget med sina styrelser. Styrelsen utlovade även en enkät för att kartlägga föreningarnas inställning till olika fördelningsmodeller och ge en möjlighet att komma med idéer och inputs.

Här kommer enkäten som ni på er station kan fylla i för att ge styrelsen riktlinjer för att skapa ett hållbart fördelningssystem.

Här hittar ni den powerpoint-redovisning som hölls samt en sammanfattning av den diskussion som hölls.

Vi uppmanar er stationer att samla era styrelser för att diskutera ihop er kring de frågor som ställdes kring fördelningsförslagen och ge information tillbaka till styrelsen.

2. Kansliet informerar

Nu vill kansliet ha in alla kompletteringar

Det underlag som ni stationer har skickat in till Kansliet inför utbetalningen av föreningsbidraget är det som granskas för att SRS sedan ska kunna ansöka om statsbidrag i september 2014 och få pengar även för år 2015.

Föreningsadministratören Karin har granskat era dokument, och kontaktat de stationer som behöver komplettera sina uppgifter eller dokument. Ni som fått kompletteringar skicka in dem så snart som möjligt så SRS kan ansöka om statsbidrag år 2014.

Digital utbildning i Statsbidragsansökan

Kansliet här i full gång att arbeta fram en utbildningspresentation för er stationer om Statsbidraget och hur det fungerar som tar ca 10 minuter att gå igenom. Presentationen är till för att sprida informationen kring SRS:s ansökan till medlemmarna och för att underlätta arbetet med föreningsbidragsansökan för er stationer.

Denna utbildningspresentation kommer skickas till varje stationschef/ordförande om ca en vecka. Där kan du klicka dig fram för att hitta all information om statsbidraget och föreningsbidragsansökan. Du kommer även kunna hitta utbildningspresentationen på studentradion.se. Den kan användas i överlämningar eller när ansökningsperioden närmar sig.

Håll utkik efter information på hemsidan och på mailen. Är du inte stationschef/ordförande men ändå vill gå utbildningen? Kontakta då Karin, din stationschef eller besök studentradion.se så hittar du utbildningen om ca en vecka.

Nya krav på medlemsregistret

I samband med statsbidragsansökan har SRS genomfört stickprovskontroller av alla stationernas medlemsregister för att kontrollera att de uppgifter ni skickat in stämmer. Detta har gjorts genom telefonsamtal till ett slumpmässigt urval av medlemmar i varje medlemsförening (se det interna kontrollsystemet 2013 för mer information).

I början av 2015 kommer vi att kontrollera de medlemsregister som ni registrerar 2014, men vi kommer att använda oss av en ny metod. SRS kommer att begära in medlemsunderlag för ett slumpmässigt antal personer som är angivna i era medlemsregister. Ett medlemsunderlag kan vara ett medlemskontrakt, en ansökan via mail eller webb-formulär, en inbetalning av medlemavgift eller annat underlag som styrker att personen aktivt tagit ställning till att bli medlem (eller fortsätta vara medlem) även år 2014. Underlaget ska inkludera de uppgifter som vi kräver i medlemsregistret. Ett aktivt ställningstagande ska ske varje år.

Därför vill vi att alla stationerna ser till att sådant underlag finns för samtliga medlemmar under år 2014. Har ni frågor eller funderingar kring hur detta kommer att gå till eller hur ni ska upprätta rätt typ av underlag? kontakta Karin på Kansliet på 0703 41 93 87.

Mer information kommer också finnas i den digitala utbildningen om Statsbidraget. 

Fortsatt arbete med SRS vision, stadgar och kommunikationsstrategi

Som vi berättat flera gånger, arbetar SRS styrelse på uppdrag av stormötet i Örebro med att ta fram en ny vision för SRS, nya stadgar samt en kommunikationsstrategi. Under Årsmötet i Göteborg hölls workshops i de olika frågorna och styrelsen har fått massa input på sitt arbete. Är du intresserad av att jobba vidare med någon av frågorna så välkomnar styrelsen ditt engagemang. Kontakta ansvarig för varje arbetsgrupp om du vill ingå i gruppen eller har tankar och idéer.

Arbetsgruppen för vision: Ida Mikko - ida.mikko@studentradion.se
Arbetsgruppen för stadgar: Madeleine Ruuth - madeleine.ruuth@studentradion.se
Arbetsgruppen för kommunikation: Karolina Nord - karolina.nord@studentradion.se

Löpande information om arbetet får du genom nyhetsbrevet.

Enkätundersökning om SRS medlemsregister

I ett tidigare nyhetsbrev skickades en enkät ut om medlemsstationernas behov och inställning till ett centralt medlemsregister som administreras av SRS kanli. Vi har fått in svar från alla stationer och har sammanställt undersökningen. Sammanställningen kommer ligga som underlag till styrelsens fortsatta arbete med frågan. Hur detta arbete ser ut kommer styrelsen att ta ställning till när de kommit igång som styrelse. Ännu har inte det arbetet påbörjats.

Håll ett öga på nyhetsbrevet om du är intresserad eller kontakta styrelsen eller Karin om du har frågor. 

Affischer till nya Kansliet

Under april månad flyttade Kansliet från Uppsala studentradio till ett eget kontor hos Uppsala föreningsråd.

Hos Uppsala föreningsråd sitter flera andra ideella organisationer, bland andra Volontärbyrån, Diskrimineringsbyrån och RFSL Uppsala.

Karin vill självklart sätta studentradio-känsla på lokalerna och efterfrågar därför affischer att stolt pryda väggarna med. Skicka via mail till karin.nordh@studentradion.se eller på post till

Studentradion i Sverige
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala

3. SRS medlemstationer

Reportrar till Almedalen 2014 - samarbete?

Hej! Vi på K103 är några som skulle vilja åka till Almedalsveckan, och vi undrar om det finns någon annan station som ska dit? Hur funkar det? Vad ska vi tänka på? Kan vi sammanstråla? Puss!

Ska er station också dit? Kontakta Ida Hübinette på facebook eller via mail: idahubinette@live.com

Lunds Humorfestival 2014 - samarbete?

K103 är också intresserade av att veta om det är några andra som ska åka till Lunds Humorfestival? Eller om några brukar vara där och kan ge lite tips. Hör av er till Rickard Hagenfeldt på K103 på facebook eller mail: rickard.hagenfeldt@telia.com

3. Utanför SRS

Hyr en plats i LSU:s trädgård i Almedalen 2014

Mellan 12:00-15:00 på torsdagen 3/7 kan ni fortfarande hyra LSU:s trädgård i centrala Visby under Almedalsveckan, vilket kostar 2 500 kr/timme att hyra där det ingår möbler och teknik. Detta är deras sista lediga tid och det är först till kvarn som gäller! Bokning sker via mail, till ebba.friberg@lsu.se. Var tydliga med  vilka tider ni vill ha.

4. Tips - Skriv i SRS nyhetsbrev!

Vill din station ha med en nyhet, information eller söker ni något bland de andra stationerna? Skicka då in en text och gärna en bild till kansliet så kommer det med i nästa nyhetsbrev.

Det är ett bra sätt att dela med sig av allt härligt ni gör på era stationer, men också att hitta samarbetspartners till t.ex. Musikhjälpen eller något annat kul projekt, eller så vill ni kanske hitta en redaktion som håller på med liknande saker som ni gör. 

Nästa brev

Nästa  nyhetsbrev kommer i mitten av juni 2014 och blir det sista inför sommaren. Är det fler på din station som vill ha nyhetsbrevet, anmäl det till karin.nordh@studentradion.se

Studentradion i Sverige
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala

www.studentradion.se
info@studentradion.se

Föreningsadministratör Karin Nordh
karin.nordh@studentradion.se
0703-419387