Ibland tar bra saker lite längre tid än tänkt, därför har vi valt att dela upp årets årsmöte i två delar: ett digitalt möte och ett stormöte i Göteborg.

Under det digitala årsmötet som hålls den 25 april klockan 17:30 på Zoom kommer vi att gå igenom nästan alla punkter på årsmötets dagordning. Vi kommer att titta på bokslut och verksamhetsberättelsen för 2023, revisionsberättelser, ansvarsfrihet för styrelsen och eventuella inkomna motioner. Alla personval för ansvarsposter kommer vi dock att spara till det fysiska stormötet i Göteborg. Eftersom vi valt att dela upp mötet hoppas vi att så många som möjligt som har tänkt åka på stormötet i Göteborg även vill delta under det digitala årsmötet. Dessutom kommer vi att dela ut en liten utmaning inför Göteborgsmötet när vi träffas på Zoom – så se det som en uppvärmning inför att vi träffas på riktigt i maj!

När träffas vi i Göteborg då? Jo, den 10-12 maj blir det stormöte på västkusten. Så skriv in datumen i era kalendrar – information om anmälan för Göteborgsmötet kommer väldigt snart!

sv_SE