ENGAGERA DIG

Det finns flera olika sätt att engagera sig i studentradion!

Sänd radio

Vill du producera och sända radio?
Engagera dig i din närmaste radiostation

Engagera dig nationellt

Vill du fördjupa dig i studenter, unga och radio?
Engagera dig på nationell nivå

Bli medlem

Vill du stödja vår verksamhet?
Bli medlem hos oss helt gratis

Starta ny radiostation?

Vill du starta upp en ny radiostation på din ort? Eller vill du ansluta en redan befintlig station? Då kan du ansöka om medlemskap redan idag. Klicka här för att veta mer!

 

Gå med i din närmaste radiostation

Vill du också producera radio? Kanske pluggar du till journalist och vill testa på hur det är att sända live?

Radio är ett fantastiskt medium som bjuder på oändliga möjligheter att uttrycka sig. På radiostationer runt om i landet gör hundratals studenter fantastisk radio varje dag om precis allt mellan himmel och jord.

På våra medlemsstationer kan du lära dig tekniken bakom en radiosändning. Du kan bli en expert på mixerbord, ljudredigering, intervjuteknik och att tala i radio. Våra medlemsstationer sänder radio på FM-bandet och via internet, och har tiotusentals lyssnare landet runt. När du engagerar dig i radion blir du också medlem i en förening full av skaparglädje, kreativitet, engagemang och gemenskap.

Studentradio innebär möjligheter till att skapa fantastiska projekt såsom live-radio, reportageresor, intervjuer, journalistik, nyhetsbevakning och mycket mer. Studentradio är fri, modig och nytänkande. Framförallt är det oerhört roligt att göra studentradio.

Kontakta din närmaste radiostation för att ta reda på hur du kan engagera dig!

Engagera dig nationellt

Det finns flera olika sätt att engagera sig nationellt i Studentradion.
Styrelsen

Tycker du att det är viktigt med unga, studenter och radioverksamhet? Har du idéer om hur studentradion kan utvecklas eller har du erfarenhet av styrelsearbete? Vill du vara med och leda Studentradion i Sverige?

Varje år väljs en ny styrelse vars arbete är att driva organisationen framåt. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra eller sex ledamöter.

Valberedning

Tycker du om att rekrytera och hitta rätt person till rätt uppdrag? Vill du vara med och bestämma vem som ska bestämma?

Valberedningens uppdrag är att hitta lämpliga kandidater som kan leda organisationen framåt.

Utskott

Styrelsen organiserar sig i arbetsutskott. Utskotten består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

Hör av dig till styrelsen@studentradion.se för att veta mer om vilka utskott som finns just nu och vad de jobbar med.

Revisor

Tycker du om föreningsformalia, stadgar och protokoll?

Revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete och se till att styrelsen arbetar enligt organisationens styrdokument och Stormötets beslut.

Styrelse, valberedning och revisor väljs varje år på stormöte under vår och höst.

Kontakta valberedning@studentradion.se för att få veta mer om vad uppdragen innebär.

Starta upp en ny radiostation eller anslut en befintlig station?

Vill du starta upp en ny radiostation på din studieort? Eller är din radiostation intresserad av att gå med i Studentradion i Sverige?

Vi samlar föreningar som driver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning, så som högskola, universitet och folkhögskola.

Här kan du ansöka om medlemskap direkt – fyll i ansökan här!

Du kan också höra av dig till info@studentradion.se så berättar vi mer om vad det innebär att vara ansluten till oss!

Bli medlem

Vill du stödja vår verksamhet? Bli medlem hos oss – helt gratis!

Vi vill ha fler medlemmar. Ju fler vi är som tar ställning för studentradioverksamhet, desto mer ökar förutsättningarna för att driva studentradio.

Ditt medlemskap är gratis och gäller fram till den 31 december, därefter förnyar du det varje år. När du blir medlem kopplas du till den medlemsstation som hör till området där du bor. Hör av dig till info@studentradion.se om du vill bli medlem!

Är du redan medlem? Kontakta info@studentradion.se för att uppdatera dina uppgifter och förnya ditt medlemskap.

ENGAGERA DIG

Det finns flera olika sätt att engagera sig i studentradion!

Sänd radio

Vill du producera och sända radio?
Engagera dig i din närmaste radiostation

Bli medlem

Vill du stödja vår verksamhet?
Bli medlem hos oss helt gratis

Starta ny radiostation?

Vill du starta upp en ny radiostation på din ort? Eller vill du ansluta en redan befintlig station? Då kan du ansöka om medlemskap redan idag. Klicka här för att veta mer!

 

Engagera dig nationellt

Vill du fördjupa dig i studenter, unga och radio?
Engagera dig på nationell nivå

Gå med i din närmaste radiostation

Vill du också producera radio? Kanske pluggar du till journalist och vill testa på hur det är att sända live?

Radio är ett fantastiskt medium som bjuder på oändliga möjligheter att uttrycka sig. På radiostationer runt om i landet gör hundratals studenter fantastisk radio varje dag om precis allt mellan himmel och jord.

På våra medlemsstationer kan du lära dig tekniken bakom en radiosändning. Du kan bli en expert på mixerbord, ljudredigering, intervjuteknik och att tala i radio. Våra medlemsstationer sänder radio på FM-bandet och via internet, och har tiotusentals lyssnare landet runt. När du engagerar dig i radion blir du också medlem i en förening full av skaparglädje, kreativitet, engagemang och gemenskap.

Studentradio innebär möjligheter till att skapa fantastiska projekt såsom live-radio, reportageresor, intervjuer, journalistik, nyhetsbevakning och mycket mer. Studentradio är fri, modig och nytänkande. Framförallt är det oerhört roligt att göra studentradio.

Kontakta din närmaste radiostation för att ta reda på hur du kan engagera dig!

Engagera dig nationellt

Det finns flera olika sätt att engagera sig nationellt i Studentradion.
Styrelsen

Tycker du att det är viktigt med unga, studenter och radioverksamhet? Har du idéer om hur studentradion kan utvecklas eller har du erfarenhet av styrelsearbete? Vill du vara med och leda Studentradion i Sverige?

Varje år väljs en ny styrelse vars arbete är att driva organisationen framåt. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra eller sex ledamöter.

Utskott

Styrelsen organiserar sig i arbetsutskott. Utskotten består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

Hör av dig till styrelsen@studentradion.se för att veta mer om vilka utskott som finns just nu och vad de jobbar med.

Valberedning

Tycker du om att rekrytera och hitta rätt person till rätt uppdrag? Vill du vara med och bestämma vem som ska bestämma?

Valberedningens uppdrag är att hitta lämpliga kandidater som kan leda organisationen framåt.

Revisor

Tycker du om föreningsformalia, stadgar och protokoll?

Revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete och se till att styrelsen arbetar enligt organisationens styrdokument och Stormötets beslut.

 

Styrelse, valberedning och revisor väljs varje år på stormöte under vår och höst.

Kontakta valberedning@studentradion.se för att få veta mer om vad uppdragen innebär.

Starta upp en ny radiostation eller anslut en befintlig station?

Vill du starta upp en ny radiostation på din studieort? Eller är din radiostation intresserad av att gå med i Studentradion i Sverige?

Vi samlar föreningar som driver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning, så som högskola, universitet och folkhögskola.

Här kan du ansöka om medlemskap direkt – fyll i ansökan här!

Du kan också höra av dig till info@studentradion.se så berättar vi mer om vad det innebär att vara ansluten till oss!

Bli medlem

Vill du stödja vår verksamhet? Bli medlem hos oss – helt gratis!

Vi vill ha fler medlemmar. Ju fler vi är som tar ställning för studentradioverksamhet, desto mer ökar förutsättningarna för att driva studentradio.

Ditt medlemskap är gratis och gäller fram till den 31 december, därefter förnyar du det varje år. När du blir medlem kopplas du till den medlemsstation som hör till området där du bor. Hör av dig till info@studentradion.se om du vill bli medlem!

Är du redan medlem? Kontakta info@studentradion.se för att uppdatera dina uppgifter och förnya ditt medlemskap.

Engagera dig

Det finns flera sätt att engagera sig i studentradion!

Sänd radio

Vill du producera och sända radio?
Engagera dig i din närmaste radiostation

Bli medlem

Vill du stödja vår verksamhet?
Bli medlem hos oss helt gratis

Engagera dig nationellt

Vill du fördjupa dig i studenter, unga och radio?
Engagera dig på nationell nivå

Starta ny radiostation?

Vill du starta upp en ny radiostation på din ort? Eller vill du ansluta en redan befintlig station? Då kan du ansöka om medlemskap redan idag. Klicka här för att veta mer!

Gå med i din närmaste radiostation

Vill du också producera radio? Kanske pluggar du till journalist och vill testa på hur det är att sända live?

Radio är ett fantastiskt medium som bjuder på oändliga möjligheter att uttrycka sig. På radiostationer runt om i landet gör hundratals studenter fantastisk radio varje dag om precis allt mellan himmel och jord.

På våra medlemsstationer kan du lära dig tekniken bakom en radiosändning. Du kan bli en expert på mixerbord, ljudredigering, intervjuteknik och att tala i radio. Våra medlemsstationer sänder radio på FM-bandet och via internet, och har tiotusentals lyssnare landet runt. När du engagerar dig i radion blir du också medlem i en förening full av skaparglädje, kreativitet, engagemang och gemenskap.

Studentradio innebär möjligheter till att skapa fantastiska projekt såsom live-radio, reportageresor, intervjuer, journalistik, nyhetsbevakning och mycket mer. Studentradio är fri, modig och nytänkande. Framförallt är det oerhört roligt att göra studentradio.

Kontakta din närmaste radiostation för att ta reda på hur du kan engagera dig!

Engagera dig nationellt

Det finns flera olika sätt att engagera sig nationellt i Studentradion.
Styrelsen

Tycker du att det är viktigt med unga, studenter och radioverksamhet? Har du idéer om hur studentradion kan utvecklas eller har du erfarenhet av styrelsearbete? Vill du vara med och leda Studentradion i Sverige?

Varje år väljs en ny styrelse vars arbete är att driva organisationen framåt. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra eller sex ledamöter.

Utskott

Styrelsen organiserar sig i arbetsutskott. Utskotten består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

Hör av dig till styrelsen@studentradion.se för att veta mer om vilka utskott som finns just nu och vad de jobbar med.

Valberedning

Tycker du om att rekrytera och hitta rätt person till rätt uppdrag? Vill du vara med och bestämma vem som ska bestämma?

Valberedningens uppdrag är att hitta lämpliga kandidater som kan leda organisationen framåt.

Revisor

Tycker du om föreningsformalia, stadgar och protokoll?

Revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete och se till att styrelsen arbetar enligt organisationens styrdokument och Stormötets beslut.

Styrelse, valberedning och revisor väljs varje år på stormöte under vår och höst.

Kontakta valberedning@studentradion.se för att få veta mer om vad uppdragen innebär.

Starta upp en ny radiostation eller anslut en befintlig station?

Vill du starta upp en ny radiostation på din studieort? Eller är din radiostation intresserad av att gå med i Studentradion i Sverige?

Vi samlar föreningar som driver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning, så som högskola, universitet och folkhögskola.

Här kan du ansöka om medlemskap direkt – fyll i ansökan här!

Du kan också höra av dig till info@studentradion.se så berättar vi mer om vad det innebär att vara ansluten till oss!

Bli medlem

Vill du stödja vår verksamhet? Bli medlem hos oss – helt gratis!

Vi vill ha fler medlemmar. Ju fler vi är som tar ställning för studentradioverksamhet, desto mer ökar förutsättningarna för att driva studentradio.

Ditt medlemskap är gratis och gäller fram till den 31 december, därefter förnyar du det varje år. När du blir medlem kopplas du till den medlemsstation som hör till området där du bor. Hör av dig till info@studentradion.se om du vill bli medlem!

Är du redan medlem? Kontakta info@studentradion.se för att uppdatera dina uppgifter och förnya ditt medlemskap.

sv_SE