AMBASSADÖRSMÖTEN

Ambassadörsmöten

Till ambassadörsmötena bjuds samtliga medlemsstationer in för att samlas kring vårt gemensamma intresse för radio. På mötena får stationerna berätta hur det går för dem, vad de har på gång för tillfället men även möjligheten att be om hjälp från de andra stationerna. På samtliga möten brukar även styrelsen kort rapportera kring deras arbete samtidigt som medlemsstationerna kan framföra frågor och önskningar till styrelsen.

De som bjuds in till Ambassadörsmötena är i regel de tilltänkta SRS ambassadörerna från vardera station, alternativt ordförande eller annan tillgänglig medlem från stationen. Om du inte har fått en inbjudan och känner att du gärna vill delta kan du kontakta din stations ordförande, SRS ambassadör eller styrelsen för SRS.

Ambassadörsmötena anordnas ungefär en gång i månaden. Under månader då årsmöte, medlemsmöte eller sommaruppehåll inträffar så anordnas inga möten.

 

 

Frågor? Hör av dig till: wilma.johansson@studentradion.se

 

Wilma Johansson
Ledare för ambassadörsmöten

Ambassadörsmöten

Till ambassadörsmötena bjuds samtliga medlemsstationer in för att samlas kring vårt gemensamma intresse för radio. På mötena får stationerna berätta hur det går för dem, vad de har på gång för tillfället men även möjligheten att be om hjälp från de andra stationerna. På samtliga möten brukar även styrelsen kort rapportera kring deras arbete samtidigt som medlemsstationerna kan framföra frågor och önskningar till styrelsen.

De som bjuds in till Ambassadörsmötena är i regel de tilltänkta SRS ambassadörerna från vardera station, alternativt ordförande eller annan tillgänglig medlem från stationen. Om du inte har fått en inbjudan och känner att du gärna vill delta kan du kontakta din stations ordförande, SRS ambassadör eller styrelsen för SRS.

Ambassadörsmötena anordnas ungefär en gång i månaden. Under månader då årsmöte, medlemsmöte eller sommaruppehåll inträffar så anordnas inga möten.

Frågor? Hör av dig till: wilma.johansson@studentradion.se

 

Wilma Johansson
Ledare för ambassadörsmöten

AMBASSADÖRSMÖTEN

Ambassadörsmöten

Till ambassadörsmötena bjuds samtliga medlemsstationer in för att samlas kring vårt gemensamma intresse för radio. På mötena får stationerna berätta hur det går för dem, vad de har på gång för tillfället men även möjligheten att be om hjälp från de andra stationerna. På samtliga möten brukar även styrelsen kort rapportera kring deras arbete samtidigt som medlemsstationerna kan framföra frågor och önskningar till styrelsen.

De som bjuds in till Ambassadörsmötena är i regel de tilltänkta SRS ambassadörerna från vardera station, alternativt ordförande eller annan tillgänglig medlem från stationen. Om du inte har fått en inbjudan och känner att du gärna vill delta kan du kontakta din stations ordförande, SRS ambassadör eller styrelsen för SRS.

Ambassadörsmötena anordnas ungefär en gång i månaden. Under månader då årsmöte, medlemsmöte eller sommaruppehåll inträffar så anordnas inga möten.

 

Frågor? Hör av dig till: wilma.johansson@studentradion.se

 

Wilma Johansson
Ledare för ambassadörsmöten

sv_SE