Vad gör vi?

Syfte 

Studentradion i Sverige bildes 1993. Vi är ett rikstäckande ungdomsförbund skapat för studenter som sänder radio.

Vi är en barn- och ungdomsorganisation i Sverige med cirka 2000 medlemmar.

Våra medlemsstationer bedriver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning så som högskola, universitet och folkhögskola. Vi har idag 11 aktiva stationer som varje dag sänder massvis med spännande radioprogram!

Vårt absolut främsta syfte är att främja studentradioverksamhet i landet. Vi jobbar både för att förbättra villkoren för att sända studentradio och för att utöka samarbetet våra radiostationer emellan. Samarbetet handlar bland annat om att utbyta kunskaper, utöka redaktionellt samarbete och skapa ekonomiska förutsättningar för unga radiosugna studenter.

Organisation och styrdokument

Studentradion i Sverige är uppbyggd av medlemmar, medlemsstationer och styrelse samt av ett kansli. Hur vi organiserar oss regleras i våra styrdokument.

Organisation

9
Medlemmar

Studentradion i Sverige har cirka 2000 medlemmar. Varje medlem är kopplad till en medlemsstation.

9
Medlemsstationer

Vi har 11 medlemsstationer. Dessa arbetar självständigt med en egen styrelse. Stationerna finns i hela landet, från Umeå i norr till Lund i söder.

Läs mer om våra medlemsstationer

9
Stormöte

Stormötet är organisationens högst beslutade organ. Det hålls två stormöten varje år, ett i april och ett i nov. På dessa behandlas motioner, verksamhet samt val av styrelse, valberedning och revisor.

9
Styrelse

Styrelsen leder organisationens verksamhet. Det är medlemmarna som beslutar vilka som ska väljas in i styrelsen. Styrelsen sköter den löpande verksamheten mellan stormötet och driver organisationen på det sätt som mötet bestämmer.

Kontaktuppgifter till styrelsen

9
Arbetsgrupper

Styrelsen har arbetsgrupper under sig som består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

9
Kansli

Kansliet jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat ekonomi, kommunikation, finansiering och organisationsutveckling.

Kontaktuppgifter till kansliet

Styrdokument

9
Stadgar

Stadgarna är organisationens främsta styrdokument. De reglerar bland annat vårt syfte, organisation och hur beslut fattas.

Stadgar

By-laws in English

9
Vision

Här beskrivs vår vision och vad vi jobbar för att uppnå.

Vision antagen 2014-10-12

Vad gör vi?

Syfte 

Studentradion i Sverige bildes 1993. Vi är ett rikstäckande ungdomsförbund skapat för studenter som sänder radio.

Vi är en barn- och ungdomsorganisation i Sverige med cirka 2000 medlemmar.

Våra medlemsstationer bedriver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning så som högskola, universitet och folkhögskola. Vi har idag 11 aktiva stationer som varje dag sänder massvis med spännande radioprogram!

Vårt absolut främsta syfte är att främja studentradioverksamhet i landet. Vi jobbar både för att förbättra villkoren för att sända studentradio och för att utöka samarbetet våra radiostationer emellan. Samarbetet handlar bland annat om att utbyta kunskaper, utöka redaktionellt samarbete och skapa ekonomiska förutsättningar för unga radiosugna studenter.

Organisation och styrdokument

Studentradion i Sverige är uppbyggd av medlemmar, medlemsstationer och styrelse samt av ett kansli.

Hur vi organiserar oss regleras i våra styrdokument.

Organisation

9
Medlemmar

Studentradion i Sverige har cirka 2000 medlemmar. Varje medlem är kopplad till en medlemsstation.

9
Medlemsstationer

Vi har 11 medlemsstationer. Dessa arbetar självständigt med en egen styrelse. Stationerna finns i hela landet, från Umeå i norr till Lund i söder.

Läs mer om våra medlemsstationer

9
Stormöte

Stormötet är organisationens högst beslutade organ. Det hålls två stormöten varje år, ett i april och ett i nov. På dessa behandlas motioner, verksamhet samt val av styrelse, valberedning och revisor.

9
Styrelse

Styrelsen leder organisationens verksamhet. Det är medlemmarna som beslutar vilka som ska väljas in i styrelsen. Styrelsen sköter den löpande verksamheten mellan stormötet och driver organisationen på det sätt som mötet bestämmer.

Kontaktuppgifter till styrelsen

9
Arbetsgrupper

Styrelsen har arbetsgrupper under sig som består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

9
Kansli

Kansliet jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat ekonomi, kommunikation, finansiering och organisationsutveckling.

Kontaktuppgifter till kansliet

Styrdokument

9
Stadgar

Stadgarna är organisationens främsta styrdokument. De reglerar bland annat vårt syfte, organisation och hur beslut fattas.

Stadgar

By-laws in English

9
Vision

Här beskrivs vår vision och vad vi jobbar för att uppnå.

Vision antagen 2014-10-12

Vad gör vi?

 

Syfte 

Studentradion i Sverige bildes 1993. Vi är ett rikstäckande ungdomsförbund skapat för studenter som sänder radio.

Vi är en barn- och ungdomsorganisation i Sverige med cirka 2000 medlemmar.

Våra medlemsstationer bedriver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning så som högskola, universitet och folkhögskola. Vi har idag 12 aktiva stationer som varje dag sänder massvis med spännande radioprogram!

Vårt absolut främsta syfte är att främja studentradioverksamhet i landet. Vi jobbar både för att förbättra villkoren för att sända studentradio och för att utöka samarbetet våra radiostationer emellan. Samarbetet handlar bland annat om att utbyta kunskaper, utöka redaktionellt samarbete och skapa ekonomiska förutsättningar för unga radiosugna studenter.

Organisation och styrdokument

Studentradion i Sverige är uppbyggd av medlemmar, medlemsstationer och styrelse samt av ett kansli.

Hur vi organiserar oss regleras i våra styrdokument.

Organisation

9
Medlemmar

Studentradion i Sverige har cirka 2000 medlemmar. Varje medlem är kopplad till en medlemsstation.

9
Medlemsstationer

Vi har 11 medlemsstationer. Dessa arbetar självständigt med en egen styrelse. Stationerna finns i hela landet, från Umeå i norr till Lund i söder.

Läs mer om våra medlemsstationer

9
Stormöte

Stormötet är organisationens högst beslutade organ. Det hålls två stormöten varje år, ett i april och ett i nov. På dessa behandlas motioner, verksamhet samt val av styrelse, valberedning och revisor.

9
Styrelse

Styrelsen leder organisationens verksamhet. Det är medlemmarna som beslutar vilka som ska väljas in i styrelsen. Styrelsen sköter den löpande verksamheten mellan stormötet och driver organisationen på det sätt som mötet bestämmer.

Kontaktuppgifter till styrelsen

9
Arbetsgrupper

Styrelsen har arbetsgrupper under sig som består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

9
Kansli

Kansliet jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat ekonomi, kommunikation, finansiering och organisationsutveckling.

Kontaktuppgifter till kansliet

Styrdokument

9
Stadgar

Stadgarna är organisationens främsta styrdokument. De reglerar bland annat vårt syfte, organisation och hur beslut fattas.

Stadgar

By-laws in English

9
Vision

Här beskrivs vår vision och vad vi jobbar för att uppnå.

Vision antagen 2014-10-12

sv_SE