Vad gör vi?

Syfte 

Studentradion i Sverige bildes 1993. Vi är ett rikstäckande ungdomsförbund skapat för studenter som sänder radio.

Vi är en av Sveriges allra största barn- och ungdomsorganisationer med cirka 25 000 medlemmar.

Våra medlemsstationer bedriver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning så som högskola, universitet och folkhögskola. Vi har idag 13 aktiva stationer som varje dag sänder massvis med spännande radioprogram!

Vårt absolut främsta syfte är att främja studentradioverksamhet i landet. Vi jobbar både för att förbättra villkoren för att sända studentradio och för att utöka samarbetet våra radiostationer emellan. Samarbetet handlar bland annat om att utbyta kunskaper, utöka redaktionellt samarbete och skapa ekonomiska förutsättningar för unga radiosugna studenter.

Vision

SRS ska vara en ekonomiskt stabil och demokratisk förening som skapar en plattform för medlemstationer som
gör att Studentradioverksamheten i Sverige kan fortgå och utvecklas.
SRS vision är att Sveriges studentradiostationer ska kunna verka under stabila föreningsformer.
SRS vision är att stärka studentradiostationerna i Sverige genom möjlighet till utbildning, nätverk och
ekonomiskt bidrag.
SRS ska ha god kommunikation, mellan föreningarna, styrelsen och omvärlden.
SRS ska uppskatta, uppmuntra och inspirera våra medlemmar genom att skapa sammankomster och utbyten
utöver våra stormöten.
SRS ska vara förening som våra medlemmar är stolta över att vara engagerade i.
SRS ska verka för att studentradio ska vara en självklar del av radiosverige.

 

Organisation och styrdokument

Studentradion i Sverige är uppbyggd av medlemmar, medlemsstationer och styrelse samt av ett kansli. Hur vi organiserar oss regleras i våra styrdokument.

Om oss

Här kan du läsa om Studentradion i Sveriges syfte och om hur organisationen är uppbyggd.

Syfte och verksamhet

Vi samlar studenter som sänder radio och jobbar för att förbättra villkoren för studentradio.

Studentradion i Sverige är ungdomsförbundet för studenter som sänder radio. Vi bildades 1993.

Vi är en av Sveriges största ungdomsorganisationer med cirka 25 000 medlemmar fördelade på 13 medlemsstationer.

Våra medlemsstationer bedriver radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid eftergymnasial utbildning så som högskola, universitet och folkhögskola.

Vårt syfte är att främja studentradioverksamhet i landet. Vi jobbar både för att förbättra villkoren för att sända studentradio och för att utöka samarbetet våra radiostationer emellan. Samarbetet handlar bland annat om att utbyta kunskaper, utöka redaktionellt samarbete och skapa ekonomiska förutsättningar för unga radiosugna studenter.

Organisation och styrdokument

Studentradion i Sverige är uppbyggd av medlemmar, medlemsstationer och styrelse samt av ett kansli.

Hur vi organiserar oss regleras i våra styrdokument.

Organisation

9
Medlemmar

Studentradion i Sverige har cirka 25 000 medlemmar. Varje medlem är kopplad till en medlemsstation.

9
Medlemsstation

Vi har 13 medlemsstationer. Dessa arbetar självständigt med en egen styrelse. Stationerna finns i hela landet, från Piteå i norr till Lund i söder.

Läs mer om våra medlemsstationer

9
Stormöte

Stormötet är organisationens högst beslutade organ. Det hålls två stormöten varje år, ett på våren och ett på hösten. På våren behandlas motioner och propositioner. På hösten behandlas föregående och kommande verksamhetsår samt val av styrelse, valberedning och revisor.

9
Styrelse

Styrelsen leder organisationens verksamhet. Det är medlemmarna som beslutar vilka som ska väljas in i styrelsen. Styrelsen sköter den löpande verksamheten mellan stormötet och driver organisationen på det sätt som mötet bestämmer.

Kontaktuppgifter till styrelsen

9
Arbetsgrupper

Styrelsen har arbetsgrupper under sig som består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

9
Kansli

Kansliet jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat ekonomi, kommunikation, finansiering och organisationsutveckling.

Kontaktuppgifter till kansliet

Styrdokument

9
Stadgar

Stadgarna är organisationens främsta styrdokument. De reglerar bland annat vårt syfte, organisation och hur beslut fattas.

Stadgar antagna 2019-04-13

By-laws in English

9
Vision

Här beskrivs vår vision och vad vi jobbar för att uppnå.

Vision antagen 2014-10-12

Organisation

9
Medlemmar

Studentradion i Sverige har cirka 25 000 medlemmar. Varje medlem är kopplad till en medlemsstation.

9
Medlemsstation

Vi har 13 medlemsstationer. Dessa arbetar självständigt med en egen styrelse. Stationerna finns i hela landet, från Piteå i norr till Lund i söder.

Läs mer om våra medlemsstationer

9
Stormöte

Stormötet är organisationens högst beslutade organ. Det hålls två stormöten varje år, ett på våren och ett på hösten. På våren behandlas motioner och propositioner. På hösten behandlas föregående och kommande verksamhetsår samt val av styrelse, valberedning och revisor.

9
Styrelse

Styrelsen leder organisationens verksamhet. Det är medlemmarna som beslutar vilka som ska väljas in i styrelsen. Styrelsen sköter den löpande verksamheten mellan stormötet och driver organisationen på det sätt som mötet bestämmer.

Kontaktuppgifter till styrelsen

9
Arbetsgrupper

Styrelsen har arbetsgrupper under sig som består av styrelseledamöter och av medlemmar från hela landet. Utskotten arbetar med olika frågor som stormötet har beslutat om. Det kan till exempel handla om att ta fram policys eller strategier för organisationen.

9
Kansli

Kansliet jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat ekonomi, kommunikation, finansiering och organisationsutveckling.

Kontaktuppgifter till kansliet

Styrdokument

9
Stadgar

Stadgarna är organisationens främsta styrdokument. De reglerar bland annat vårt syfte, organisation och hur beslut fattas.

Stadgar

By-laws in English

9
Vision

Här beskrivs vår vision och vad vi jobbar för att uppnå.

Vision antagen 2014-10-12

en_GB