#4 april 2014 GLAD PÅSK!

Nyhetsbrevet skickas till dig som stationschef/ordförande eller SRS-ansvarig. Sprid gärna informationen vidare genom att sätta upp ett exemplar på din anslagstavla, vidarebefordra mailet till aktiva medlemmar eller ta upp det på nästa medlemsmöte.

Innehåll

1. Styrelsen informerar
- Hälsningar från Ordförande och Kassör
- Första styrelsemötet 16-18 maj
- Bilder från Årsmötet i Göteborg

2. Kansliet informerar
- Granskning av underlag till statsbidragsansökan igång
- Fortsatt arbete med SRS vision, stadgar och kommunikationsstrategi
- Fördelningsförslaget
- Enkätundersökning om SRS medlemsregister

3. Utanför SRS
- Årets Lokalradio ny klass i Stora radiopriset, nomineringsstopp 12 maj
PwC: Inclusive consulting - Utbildning och rådgivning

4. Tips - Skriv i SRS nyhetsbrev!

1. Styrelsen informerar

Hälsningar från SRS nya ordförande

Tack SRS!

Det finns så mycket som jag vill tacka er för! Tack för att ni varje gång jag möter er fyller mig med inspiration och kärlek. Tack för att ni visar ett så stort engagemang inte bara på era lokala stationer utan även för SRS. Tack Göteborg K103 för att ni gjorde helgen som var till en magisk tillställning, med speciellt tack till Robin Havbring som den excellente eventkoordinatorn! Och Tack för att ni gav mig förtroendet att ta över ordförandeskutan, jag känner mig hedrad och rörd över stödet jag mött!
För er som inte träffat mig för följer här en förklaring.

Jag heter Michaela, är 26 år, bor i Malmö men med radiohuvudsäte i Helsingborg Stampus FM. Enda sedan Stampus FM blev medlemmar i SRS hösten 2011 har jag haft ett intresse för och växande engagemang för SRS.
I Stampus FM har jag varit vice stationschef 11/12, stationschef 12/13, vice stationschef 13/14.I SRS har jag tidigare haft förtroende som valberedning 2012 och revisor 2013.
Utöver detta så är jag aktiv i hemvärnet i Malmö.

För mig är SRS en stor och kärleksfull kunskapsbank. Ni besitter så mycket kunskap som vi alla kan ta del av. Vi pratar alltid om det på våra stormöten, jag vill förverkliga och förenkla den tanken. Med hjälp av er såklart.
I Göteborg pratades väldigt mycket om vår interna kommunikation. Det glädjer mig att höra att vi vill ha mer kontakt mellan styrelse - station och mellan station - station. Och det är en utmaning som jag ser fram emot att sätta tänderna i.

Än en gång TACK för att ni har så mycket kärlek i er, tappa aldrig bort den!
Glad Påsk!

/Michaela Esseen, Ordförande SRS

Hälsningar från SRS nya Kassör

Mitt namn är Alexander Ljungqvist och jag är nybliven kassör i SRS. Jag är född och uppvuxen i Stockholm men pluggar för tillfället Journalistik och Medieproduktion vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag kom i kontakt med studentradion redan från dag 1 i Kalmar och har sänt över 100 timmar radio sen dess. När folk frågar mig vilka intressen jag har hamnar alltid studentradion först då det är något som jag inte bara gillar utan verkligen brinner för. I cirka ett och ett halvt år har jag suttit i Radio Shores styrelse som kassör, en roll som jag trivts med under hela resan. Nu känner jag dock att jag är redo för nya utmaningar och posten som kassör för SRS kunde inte ha kommit mer lämpligt. Min målsättning för min mandatperiod är att, förutom förvalta och bygga vidare på Boiwes arbete, utveckla SRS ännu längre. Innan jag kan göra det finns det en hel del saker jag måste lära mig, t.ex. att lära känna alla medlemsstationer bättre. Därför kommer jag inom de närmsta veckorna att kontakta alla stationers kassörer och försöka förstå varje enskild medlemstations ekonomiska situation och viljor.

Tills dess, ha det bra!  

/Alexander Ljungqvist, Kassör SRS

Bilder från Årsmötet i Göteborg! 

SRS våren inleddes på riktigt med Årsmötet i Göteborg, där vi samlades och diskuterade, beslutade, valde och utbytte erfarenheter. Nu kommer Påsken - så njut av några utvalda minnen från helgens bravader här!

Har ni fler egna bilder, skicka gärna dem till karin.nordh@studentradion.se så kan de sparas i SRS bildarkiv.

Första styrelseträffen; 16-18 maj 2014 i Uppsala

SRS valde ett nytt presidium under årsmötet och styrelsen ska ha sin första styrelseträff nu i maj. Ett telefonmöte med nya styrelsen kommer att äga rum innan dess, men datum är inte satt.

Stort fokus under styrelseträffen kommer att ligga på att hitta arbetsformerna för den nya styrelsegruppen samt att sätta agendan för året som ligger framför. Mycket av arbetet under året kommer självklart att fokusera på visionen, stadgarna och kommunikationen (läs mer om detta nedan). Har du eller din station något ni vill lyfta till styrelsen skicka ett mail till ordforande@studentradion.se innan mötet så återkommer styrelsen till dig.

Innan styrelseträffen ska självklart även det gamla presidiet hinna med att lämna över sitt arbete till sina efterträdare. Det blir med andra ord en intensiv SRS månad framför oss!

2. Kansliet informerar

Granskning av underlag för statsbidragsansökan är igång

Det underlag som ni stationer har skickat in till Kansliet inför utbetalningen av föreningsbidraget är det som granskas för att SRS sedan ska kunna ansöka om statsbidrag i september 2014 och få pengar även för år 2015.

Underlaget håller just nu på att gås igenom av föreningsadministratören Karin, hon kommer att kontakta de stationer som behöver komplettera sina uppgifter. Det kan handla om underskrifter som saknas, medlemsregister som behöver kompletteras eller protokoll som saknas. Håll därför ögon och öron öppna på om er station behöver komplettera det inlämnade materialet. Karin kontaktar de stationer som är berörda.

Fortsatt arbete med SRS vision, stadgar och kommunikationsstrategi

Som vi berättat flera gånger, arbetar SRS styrelse på uppdrag av stormötet i Örebro med att ta fram en ny vision för SRS, nya stadgar samt en kommunikationsstrategi. Under Årsmötet i Göteborg hölls workshops i de olika frågorna och styrelsen har fått massa input på sitt arbete. Är du intresserad av att jobba vidare med någon av frågorna så välkomnar styrelsen ditt engagemang. Kontakta ansvarig för varje arbetsgrupp om du vill ingå i gruppen eller har tankar och idéer.

Arbetsgruppen för vision: Ida Mikko - ida.mikko@studentradion.se
Arbetsgruppen för stadgar: Madeleine Ruuth - madeleine.ruuth@studentradion.se
Arbetsgruppen för kommunikation: Karolina Nord - karolina.nord@studentradion.se

Löpande information om arbetet får du genom nyhetsbrevet.

Fördelningsförslaget

Under årsmötet höll styrelsen också en diskussion för att lyfta frågan om en framtida fördelningsmodell av föreningsbidraget. Det var en mycket givande diskussion där massa intressanta tankar och idéer lyftes fram. En av idéerna var att styrelsen skulle dela med sig av den redovisning som hölls samt att föreningarna skulle få möjlighet att diskutera underlaget med sina styrelser. Styrelsen utlovade även en enkät för att kartlägga föreningarnas inställning till olika fördelningsmodeller och ge en möjlighet att komma med idéer och inputs.

Styrelsen kommer att skicka ut en enkät under våren tillsammans med den powerpoint-redovisning som hölls samt kommentarer till densamma. Vi uppmanar er stationer att samla era styrelser för att diskutera ihop er kring de frågor som ställdes kring fördelningsförslagen och ge information tillbaka till styrelsen så de kan utforma ett förslag som kan hålla över tid.

Enkätundersökning om SRS medlemsregister

I förra nyhetsbrevet skickades en enkät ut om medlemsstationernas behov och inställning till ett centralt medlemsregister som administreras av SRS kanli. Vi har fått in svar från alla stationer och har sammanställt undersökningen. Sammanställningen kommer ligga som underlag till styrelsens fortsatta arbete med frågan. Hur detta arbete ser ut kommer styrelsen att ta ställning till när de kommit igång som styrelse.

Håll ett öga på nyhetsbrevet om du är intresserad eller kontakta styrelsen eller Karin om du har frågor. 

Kansliet flyttar

Under april kommer Kansliet att flytta från Uppsala studentradio till ett eget kontor hos Uppsala föreningsråd. Hos Uppsala föreningsråd sitter flera andra ideella organisationer, bland andra Volontärbyrån, Diskrimineringsbyrån och RFSL Ungdom Uppsala. Den nya postadressen kommer att tilldelas alla stationer i nästa nyhetsbrev, men telefonnummer till Föreningsadministratören kommer att vara samma (0703 41 93 87).

3. Utanför SRS

Årets Lokalradio - ny klass i Stora radiopriset, nomineringstopp 12 maj

Varje år arrangerar Radioakademin Stora radiopriset, där pris delas ut i 13 kategorier. För i år tillkommer två nya klasser; "Årets lokalradio" och "Årets radioevenemang". 

"Det görs väldigt mycket bra lokal radio i runt om i landet som nu får en större möjlighet att vara med och tävla om det prestigefyllda priset. Och med evenemangs-priset uppmärksammar vi också alla de stora publika tillställningar som skapas runt radio i Sverige", säger Johan Mångård, projektledare för Stora Radiopriset.

De senaste åren har juryn för Stora Radiopriset haft över 200 bidrag att ta ställning till. Senast 12 maj ska tävlingsbidragen vara inskickade. Stora Radiopriset delas ut på Radiogalan som i år hålls den 18 september på Hamburger Börs i Stockholm. Flera av SRS medlemsstationer har tidigare vunnit pris på galan!

För mer information kolla in Radioakademins hemsida här.

Inclusive Consulting - Utbildning och rådgivning

Utbildning och rådgivning vid samma utbildningstillfälle. I samarbete med LSU har PwC utvecklat en kompetensutvecklingsinsats som kombinerar traditionell föreläsning med enskild rådgivning. SRS är medlemmar i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) och därför har våra medlemmar möjlighet att delta i deras utbildningar.

Utbildningens innehåll och inriktning har tagits fram i tillsammans med representanter från LSU och avser att utgöra ett komplement till de kurser som LSU i nuläget erbjuder. Upplägget avser en halvdag, och inleds med en gemensam föreläsning för samtliga deltagande organisationer. Efter föreläsningen har varje deltagande organisation möjlighet att under en timme diskutera sina utmaningar utifrån seminariets inriktning enskilt med en kvalificerad rådgivare.

Det är två olika inriktningar på tillfällena som genomförs till rabatterat pris under våren och hösten 2014. Den första är den 5 maj mellan 9-13 och heter "Verksamhetsuppföljning - fyra tips på hur ni kan bli bättre på att redovisa vad ni gjort (samt vad det kostat!)". Den andra kursen heter ”Intern kontroll - eller hur vet vi att vi gör rätt?” och kommer att ges senare under hösten 2014. Allt sker hos PwC på Torsgatan 21, Stockholm. Antalet deltagande organisationer är begränsat till maximalt 5 per tillfälle. Sista anmälningsdag 25 april.

Läs mer om utbildningen här!

4. Tips - Skriv i SRS nyhetsbrev!

Vill din station ha med en nyhet, information eller söker ni något bland de andra stationerna? Skicka då in en text och gärna en bild till kansliet så kommer det med i nästa nyhetsbrev.

Det är ett bra sätt att dela med sig av allt härligt ni gör på era stationer, men också att hitta samarbetspartners till t.ex. Musikhjälpen eller något annat kul projekt, eller så vill ni kanske hitta en redaktion som håller på med liknande saker som ni gör. 

Nästa brev

Nästa  nyhetsbrev kommer i mitten av maj 2014. Är det fler på din station som vill ha nyhetsbrevet, anmäl det till karin.nordh@studentradion.se

Studentradion i Sverige
c/o Studentradion 98,9
Box 513
751 20 Uppsala

www.studentradion.se

Föreningsadministratör Karin Nordh
karin.nordh@studentradion.se
0703-419387