#6 oktober 2015

 

Nyhetsbrevet skickas till dig som stationschef/ordförande eller SRS-ansvarig. Sprid gärna informationen vidare genom att sätta upp ett exemplar på din anslagstavla, vidarebefordra mailet till aktiva medlemmar eller ta upp det på nästa medlemsmöte. Detta är ett bra och viktigt sätt att sprida aktuell information om SRS till så många som möjligt i organisationen. 

---

Innehåll

1. Styrelsen informerar
- Hälsningar från styrelsen
- Kandidera till SRS styrelse, valberedning och revisor

- Nätverksträffar 21 november

2. Kansliet informerar
- Ansökan föreningsbidrag 2016
- Sök SRS fonder

3. SRS medlemstationer
- Systerstationer

4. Utanför SRS
- Delta på LSUs årsmöte

---

1. Styrelsen informerar

Hälsningar från styrelsen

Kära SRSare,

Årsmötet 23-25 oktober i Falun närmar sig! Vi är i full gång med att göra klart det sista inför mötet. Vi har läst era remissvar och tar med oss era kommentarer när vi reviderar remisserna.

Vi har skickat ut alla handlingar till årsmötet. Där hittar ni bland annat schema för helgen, förslag på dagordning och propositioner.

Protokoll från de senaste styrelsemötena hittar ni på studentradion.se/clomid/protokoll.

Vi ses i Falun!
Styrelsen

Kandidera till SRS styrelse, valberedning och revisor

Valberedningen har fått in väldigt få nomineringar till de olika förtroendeposterna. Därför vill vi att ni verkligen funderar en gång till på om ni inte är intresserade av kandidera till någon post.

SRS är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Att sitta i SRS styrelse är väldigt kul, intressant och även en merit. Du lär dig mycket samtidigt som du har stor möjlighet att påverka.

Läs mer om uppdragen i rutan till höger. Mandatperioden för alla poster är 1 januari-31 december 2016.

Kontakta SRS styrelse (srs@studentradion.se) om du har frågor kring de olika uppdragen. Meddela också oss i valberedningen (valberedning@studentradion.se) om är intresserad av att kandidera.

Väl mött!
SRS valberedning: Carl-Oscar, Dev och Mattias

Nätverksträffar 21 november

Lördagen den 21 november hålls SRS årliga nätverksträffar. Då samlas medlemmar från alla stationer för att få träffa andra SRSare, lära sig mer om ett tema och utbyta erfarenheter.

Det finns två olika träffar att välja mellan: intern kommunikation och styrelseutbildning.

SRS står för mat och boende. Stationerna bekostar resor till och från Stockholm. Varje station får skicka två deltagare, en till varje träff. Stäm därför av med er stationschef innan ni anmäler er. Har ni fler än två som vill åka från er station? Fler deltagare kan få åka i mån av plats. Hör av er till nadine.ghawi@studentradion.se.

Sista dag att anmäla sig är 2 november. Anmäl er här: http://goo.gl/forms/RgSVE0UOHo

2. Kansliet informerar

Ansökan föreningsbidrag 2016

Det börjar bli dags att ansöka om föreningsbidrag för 2016! I nästa vecka kommer ni att få mer information utskickad på mejl om hur ansökan går till.

PS! Ni har väl inte missat att ni har fått tillbaka återkoppling från SRS på allt underlag som ni skickat in för ansökan 2015? Läs, ta till er, diskutera på stationen och hör av er om ni har några funderingar!

Sök SRS fonder

Det går fortfarande att söka pengar från SRS utbildningsfond och resereportagefond. På ansökningsblanketterna finns all information om hur ni söker stöd från fonderna. Blanketterna finns att hämta på studentradion.se/clomid/fonder. Sista dag att skicka in ansökningsblanketterna är den 30 november.

---

3. Nytt från SRS medlemsstationer

Systerstationer

På SRS stormöte i Piteå kom ett förslag om att para ihop medlemsstationerna två och två för att på så sätt ha en station att vända sig till för att utbyta erfarenheter och kunskap med, men också för att främja SRS-gemenskapen. Styrelsen i SRS tyckte det var en jättebra idé och har på prov delat upp stationerna två och två.

SRS-representanterna på er station har fått mer information om detta, så håll ögon och öron öppna! Prata gärna ihop er på stationen redan nu, och ta tillfället att bolla idéer och tanker med medlemmarna er systerstation när vi ses på årsmötet i Falun.

Systerstationerna för höstterminen 2015 är:

Studentradion 98,9 – Radio AF
Radio LUR – Radio Campus
Pite FM – Radio Shore
DUR – SH Radio
K103 – Stockholm College Radio
Umeå studentradio – Stampus FM

---

4. Utanför SRS

Delta på LSUs årsmöte

SRS är medlemmar i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. LSU samlar cirka 85 av Sveriges ungdomsorganisationer och arbetar för att förbättra förutsättningarna för ungas organisering i Sverige och i världen. Den 14-15 november har LSU sitt årsmöte i Stockholm. SRS har möjlighet att skicka två deltagare till mötet. En av SRS styrelseledamöter kommer att delta.

Vi söker nu dig som tillsammans med SRS ledamot vill delta på årsmötet. SRS står för deltagaravgift, boende och resa. Läs mer om årsmötet på lsu.se och hör av dig till nadine.ghawi@studentradion.se om du är intresserad av delta.

---

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i november. Vill du tipsa om en nyhet som ska med i nyhetsbrevet eller är det fler på din station som vill ha nyhetsbrevet? Mejla till info@studentradion.se.

---

Studentradion i Sverige
 c/o Mossutställningar, Apelns Graf
Hangövägen 18
115 41 Stockholm

www.studentradion.se
info@studentradion.se

Föreningsadministratör Nadine Ghawi
nadine.ghawi@studentradion.se 

0735-770250/0703-419387

---