#5, Juni - Glad sommar!

Nyhetsbrevet skickas till dig som stationschef/ordförande eller SRS-ansvarig. Sprid gärna informationen vidare genom att sätta upp ett exemplar på din anslagstavla, vidarebefordra mailet till aktiva medlemmar eller ta upp det på nästa medlemsmöte.

Innehåll

1. Styrelsen informerar
- Hälsningar från Michaela
- Senaste styelsemötet
- Enkät om fördelningsförslaget av Statsbidraget
- Vad är SRS vision?
- Stormöte 10-12 oktober i Kalmar
- Nätverksträffar i höst

2. Kansliet informerar
- Reportageresa i sommar?
- Anteckningar från diskussioner på Årsmötet i Gbg
- Digital utbildning i Statsbidragsansökan
- Affischer till nya Kansliet

3. SRS medlemstationer
- Shoregalan hos Radio Shore

4. Utanför SRS
- Anmäl dig till Mötet; en knytkonferens för ideellt engagemang

5. Tips - Gå med i SRS facebookgrupp!

1. Styrelsen informerar

Hälsningar från Michaela

Hej alla fina i sommarvärmens begynnelse!

Nu har vi hunnit avverka ett telefonmöten och ett fysiskt styrelsemöte. Jag vill börja med att trycka på att, om ni har något ni vill att vi i styrelsen tar upp, så kan ni adjungera er till våra styrelsemöten, vare sig de är på telefon eller fysiskt.

Nästa fysiska möte kommer vi ha precis innan stadsbidragsansökan ska lämnas in. Ni har gett oss ett massivt jobb med vision, kommunikation och stadgerevision. För att vi ska kunna leverera kvalité så har vi valt att i första hand fokusera på visionen och att arbeta fram den interna kommunikationsplanen, detta fram till att visionen är spikad. Stadgerevisionen tar tid, men den är också på gång och ambitionen är att kunna lägga fram den tillsammans med visionen och den interna kommunikationsplanen på höstmötet i Kalmar. Vi jobbar även fram en riskhanteringsplan utifrån den riskanalys som vi tog fram i vintras.

Jag och Alexander kommer, som ni vet, åka runt på en liten tour hos er alla. Vi vill träffa så många av era medlemmar som möjligt under denna vistelse. Vi vill höra hur det går för er, vad era ambitioner är både för er station och för SRS. Vi vill veta vad vi kan göra för er som styrelse. Vi är valda av er för att arbeta åt er. Det är en viktig och ödmjukande tanke att ha med sig.

Att säga att min dörr alltid står öppen för er är ljug, bor nämligen på en gård liknande Fort Knox. Men min telefon är alltid påslagen för er!

Puss, Kraft och Kärlek!

Michaela
Ordförande Studentradion i Sverige

Senaste styrelsemötet

Den 16-18 maj träffades styrelsen i Uppsala för sitt första fysiska styrelsemöte. På mötet diskuterades vision, stadgar och kommunikationsarbetet, en PUL-policy antogs och revisor för statsbidragsansökan valdes. Vår auktoriserade revisor Karl Norstedt på PwC kom på besök för att prata om styrelseansvar och ekonomisk syrning. Utöver detta hölls många givande diskussioner och styrelsen har pratat ihop sig om hur de vill arbeta under året.

Vill du veta mer om besluten kan du läsa protokollet här, samt protokollet från telefonmötet den 28 april 2014 här.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas på telefon den 9 juni kl 18.00. Då kommer frågor som datum för höstmötet, val av eventkoordinator samt redovisning av statsbidraget 2013 att behandlas. Du är välkommen att adjungera dig till mötet och kallelsen skickas ut till alla stationschefer/ordföranden.

Enkät om fördelningsförslaget av Statsbidraget

Under årsmötet höll styrelsen en diskussion för att lyfta frågan om en framtida fördelningsmodell av föreningsbidraget. Det var en mycket givande diskussion där massa intressanta tankar och idéer lyftes fram. En av idéerna var att styrelsen skulle dela med sig av den redovisning som hölls samt att föreningarna skulle få möjlighet att diskutera underlaget med sina styrelser. Styrelsen utlovade även en enkät för att kartlägga föreningarnas inställning till olika fördelningsmodeller och ge en möjlighet att komma med idéer och inputs.

Här kommer enkäten som ni på er station kan fylla i för att ge styrelsen riktlinjer för att skapa ett hållbart fördelningssystem.

Här hittar ni den powerpoint-redovisning som hölls samt en sammanfattning av den diskussion som hölls.

Vi uppmanar er stationer att samla era styrelser för att diskutera ihop er kring de frågor som ställdes kring fördelningsförslagen och ge information tillbaka till styrelsen. Deadline kommer att kommuniceras via mail efter kommande styrelsemöte.

Vad är SRS vision?

SRS Visionsgrupp och styrelse vill att DU fyller i denna enkät för att få veta vad DU tycker att SRS ska vara och vilken utveckling Du vill se för vår förening. Ju mer tankar ni ger oss desto mer underlag har vi till vårt visionsarbete. Vi vill att så många som möjligt deltar för att få en bred uppfattning om våra enskilda medlemmars åsikter. Ni ska alltså inte fylla i den som en station utan som individer. Vi vill ha ditt svar senast 30 juni 2014.

Enkäten hittar du här!

Stormöte den 10-12 oktober i Kalmar

Som beslutades på årsmötet i Göteborg kommer nästa stormöte att hållas i Kalmar hos Radio Shore!

Det datum som Radio Shore föreslagit och som passar dem bäst är den 10-12 oktober 2014. Detta datum kommer styrelsen att besluta om på sitt nästa styrelsemöte den 9 juni kl 18. Har din station invändningar så finns ett andra datum som backup, den 17-19 oktober. Hör av dig till styrelsen innan den 9 juni om du har synpunkter på datumen.

Nätverksträffar i höst

I verksamhetsplanen som antogs på stormötet hösten 2013 i Örebro, står det att SRS ska anordna nätverksträffar under året. Därför planerar nu styrelsen en ny nätverksträff till hösten 2014. 

I budgeten finns det utrymme för två träffar under hösten. Den ena kommer att tillägnas teknikfrågor. Intresset för tekniska lösningar har varit stort och behoven av att utbyta erfarenheter desto större. Därför vill SRS skapa ett tillfälle för teknikansvariga från varje station att träffas.

Vilken den andra nätverksgruppen kommer att bli är ännu inte bestämt, men styrelsen undersöker behoven hos stationerna. Har du tankar och idéer kontakta Michaela på ordforande@studentradion.se 

2. Kansliet informerar

Reportageresa i sommar?

Ska ditt program eller din station åka på reportageresa i sommar? Kanske ska ni till en festival eller göra ett resereportage eller något annat kul på annan ort.

SRS har öronmärkt 6 500 kr/station som finns till förfogande för reportageresor hos medlemsföreningarna. Har er station genomfört reportageresor kan ni bevilja personerna resebidrag på upp till 600 kr/person. De resebidrag ni gett ut ersätts sedan av SRS i utbyte mot ifylld blankett 2, ”Ersättning för resebidragsutlägg” (se nedan).

Här hittar du blanketterna för reportageresor!

Sista datum för ansökan från SRS fonder är 30 november. Detta för att SRS ska kunna ha koll på budgeten och använda fondpengarna till annan verksamhet om ni stationer ite använder dem. SRS har följande fonder med öronmärkta pengar:

  • Reportageresor
  • Utbildningar
  • Resebidrag Kunskapsutbyte

Kontakta Kansliet eller styrelsen om ni har frågor kring SRS fonder.

Fotto ovan: Anna Rosenström

Digital utbildning i Statsbidragsansökan

Kansliet här i full gång att arbeta fram en utbildningspresentation för er stationer om Statsbidraget och hur det fungerar som tar ca 10 minuter att gå igenom. Presentationen är till för att sprida informationen kring SRS:s ansökan till medlemmarna och för att underlätta arbetet med föreningsbidragsansökan för er stationer.

Du finner utbildningspresentationen här, men den kommer även att skickas till varje stationschef/ordförande. Där kan du klicka dig fram med hjälp av pilarna för att hitta all information om statsbidraget och föreningsbidragsansökan. Den kommer även att finnas på studentradion.se. Den kan användas i överlämningar eller när ansökningsperioden närmar sig.

Håll utkik efter information på hemsidan och på mailen. Är du inte stationschef/ordförande men ändå vill gå utbildningen? Kontakta då Karin, din stationschef eller besök studentradion.se så hittar du utbildningen där.

Anteckningar från diskussioner på årsmötet

Här kommer anteckningarna som SRS har fått in från de diskussioner som hölls under årsmötet i Göteborg:

Har du anteckningar hemma? Skicka dem till kansliet på karin.nordh@studentradion.se så delas de ut till alla stationer.

Affischer till nya Kansliet

Under april månad flyttade Kansliet från Uppsala studentradio till ett eget kontor hos Uppsala föreningsråd.

Hos Uppsala föreningsråd sitter flera andra ideella organisationer, bland andra Volontärbyrån, Diskrimineringsbyrån och RFSL Uppsala.

Karin vill självklart sätta studentradio-känsla på lokalerna och efterfrågar därför affischer att stolt pryda väggarna med. Skicka via mail till karin.nordh@studentradion.se eller på post till

Studentradion i Sverige
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala

3. SRS medlemstationer

Shoregalan hos Radio Shore

 Radio Shore tog sig ut ur studion och ställde till med gala!!!! Galakvällen ägde rum på Söderport den 21 maj. Det bjöds på drinkar, tilltugg, skinande priser och bra musik. 

En jury bestående av väletablerade radiojournalister utsåg vinnare i följande kategorier:

* Bästa jingel
* Bästa radiopersonlighet 
* Bästa folkbildning 
* Bästa inslag
* Bästa programnamn
* Bästa program

In och kolla fler mingelbilder från festligheterna här!

4. Utanför SRS

Anmäl dig till Mötet - en knytkonferens för ideellt engagemang!

MÖTET är en knytkonferens för alla som tror att ideellt engagemang kan och bör förändra världen, den 15-17 augusti 2014.

En knytkonferens är en kombination av ett knytkalas och en konferens. På MÖTET kan alla bidra med sina tankar och erfarenheter och arrangörerna står bara för det rent praktiska. Det är du och alla andra deltagare som bestämmer vad som ska diskuteras, som sätter punkter på agendan och fyller dagarna med innehåll.

En punkt kan vara alltifrån en diskussion om gränsdragningen mellan ideell och anställd till en paneldebatt om ideella organisationers roll i välfärden. Det kan vara en föreläsning i kommunikationsstrategier eller ett rollspel om medlemsrekrytering. Det kan vara något så enkelt som en fråga som du vill ha svar på.

Du hittar mer information och anmälan på MÖTETS hemsida: www.knytmotet.se

5. Tips - Gå med i SRS facebookgrupp!

Sprid gärna till alla att gå med i SRS facebookgrupp! Här delar styrelsen med sig av information, nyhetsbrev och styrelseprotokoll. Här kan du söka samarbeten eller kontakt inför ett resereportage i sommar. Använd de kanaler som finns, så blir studentradiolivet lite lättare även under sommaren!

Nästa brev

Detta var vårens sista nyhetsbrev! Nu tar vi uppehåll och nästa brev kommer i början på september! Är det fler på din station som vill ha nyhetsbrevet, anmäl det till karin.nordh@studentradion.se

Studentradion i Sverige
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala

www.studentradion.se
info@studentradion.se

Föreningsadministratör Karin Nordh
karin.nordh@studentradion.se
0703-419387