Arbetsbeskrivning vice ordförande och styrelseledamot

Arbetsbeskrivning vice ordförande och styrelseledamot

Vice ordförande

Vice ordförande stödjer ordförande i dennes arbete. Vice ordförande fungerar som ett stöd och ett bollplank och kan avlasta ordförande vid behov. Vice ordförande ska därför ha en tät kontakt med ordförande och ha kännedom om dess arbete.

Vice ordförande har det övergripande ansvaret för att arbetsleda generalsekreteraren. Generalsekreteraren rapporterar främst till vice ordförande. Detta sker genom regelbundna avstämningar.

Vice ordförande har också övergripande ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med SRS medlemsföreningar.

Vice ordförandes arbete planeras utifrån de prioriteringar styrelsen och presidiet gjort för verksamheten.

Vice ordförandes uppgifter är:

 • att vara ett stöd för ordförande i dennes arbetsuppgifter och vid behov avlasta och ersätta denna
 • att stötta ordförande i arbetet med utvecklingsprocesser och i att verkställa styrelsens och Stormötets beslut
 • att tillsammans med ordföranden leda, samordna och utveckla styrelsens och presidiets arbete och möten
 • att löpande å styrelsens vägnar arbetsleda generalsekreteraren
 • att å styrelsens vägnar fullgöra SRS arbetsmiljö och arbetsgivaransvar gentemot personal
 • att hålla medarbetar- och lönesamtal
 • att ha kontakt med SRS medlemsföreningar och stämma av deras arbete, behov och utveckling.
 • att vara ett bollplank och stöd för styrelseledamöternas arbete och avlasta dem vid behov
 • att företräda och representera organisationen i olika sammanhang
 • att attestera ordförandens utlägg

 

 

Styrelsens övriga ledamöter

Med styrelsens övriga ledamöter menas i detta sammanhang de ledamöter som inte ingår i presidiet. Ledamöternas uppgift är att ansvara för SRS som organisation och se till medlemsföreningarnas bästa. En ledamot bör engagera sig extra i ett visst område och åta sig särskilda uppdrag från styrelsen.

Styrelseledamöternas uppgifter är:

 • att aktivt delta i styrelsens arbete
 • att representera SRS i olika sammanhang
 • att omvärldsbevaka i frågor som är relevanta för SRS
 • att representera styrelsen gentemot medlemsföreningar och andra organisationer
 • att leda och/eller delta i arbetsgrupper eller i andra uppdrag
  o
 • att delta i den verksamhet som SRS genomför under året
Nyheter från ordförande

Nyheter från ordförande

Hej SRS! 

Våren står i full blom här i Göteborg och jag hoppas att solen har hittat till era städer också. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla deltagare och arrangörer av stormötet i Uppsala! Frukten av diskussionerna vi hade kommer att ge skörd genom det fortsatta arbetet med vår visionsgrupp. Många intressanta tankar och förslag kom upp och vi gör vårt bästa för att dokumentera och diskutera detta inom styrelsen.

Förutom visionsarbetet så har vi även gjort framsteg i vår omvärldsbevakning. I skrivande stund har flera av våra medlemsstationer ingått i ett reklamsamarbete med Unionen Student under de kommande veckorna. SRS är och kommer fortfarande att vara en ideell, icke-vinstdrivande organisation men vi ser denna typ av samarbeten som en fördel för våra medlemmars ekonomi. Att hitta alternativa inkomstkällor har legat högt upp på våran dagordning och vi hoppas kunna fortsätta söka liknande samarbeten i framtiden.

Det händer även spännande saker på andra Östersjön! Under året har vi haft löpande kontakt med den finska studentradion i Lahtis, Limu Radio, och utbytt idéer samt erfarenheter. En del av detta har mynnat ut i att Limu kommer att anordna ”the 1st International Student Radio Conference, ALTERNATIVES2016” i höst. Platsen för konferensen kommer att vara i Lahtis och detaljerna håller på att redas ut i detta nu. I styrelsen håller vi på att diskutera hur vår medverkan kan se ut och vi kommer att återkomma med mer information om detta med tiden.

Sommaren är snart här och det betyder lågsäsong för studentradio. SRS kommer dock fortfarande ha öppet som vanligt så tveka inte att höra av er med frågor och funderingar som vanligt!

På återseende, 
Alexander Ljungqvist

Mer pengar för att göra verksamhet – sök föreningsfonden

Mer pengar för att göra verksamhet – sök föreningsfonden

Har ni en grym idé men behöver lite hjälp på vägen? Då ska ni söka pengar från SRS föreningsfond!

Fonden är till för SRS medlemsstationer. Syftet med fonden är att underlätta för stationer att bedriva verksamhet som de annars inte skulle ha råd med eller möjlighet att genomföra. Stationer kan få ersättning för genomförda aktiviteter som på det stora hela har gynnat och utvecklat hela föreningen.

Under 2016 kan varje station få upp till 10 000 kr från fonden. Det går att ansöka flera gånger under året. Ansökningarna behandlas löpande och sista ansökningsdag är 30 november 2016.

Det går att söka bidrag för tre olika ändamål:

Reportageproduktion: Reportage som görs på er ort, på en annan ort eller i ett annat land
Till exempel: Intervjuer på festival, sportevenemang eller andra arrangemang. Intervjua en person till ett reportage.

Utbildning: Få mer kunskap och utbildning inom ett område
Till exempel: Utbildning och kunskap som behövs på stationen. Det kan t.ex. handla om att öka sin kunskap i intervjuteknik, radioproduktion, styrelsearbete, marknadsföring, datorprogram eller ekonomi.

Kunskapsutbyte och nätverkande: Utbyta kunskap och skapa nätverk med andra aktörer
Till exempel: Besöka systerstationer, andra studentradiostationer i eller utanför Sverige, andra organisationer eller göra studiebesök på t.ex. Sveriges Radio och lokalradiostationer.

Läs mer och ladda ner ansökningsblanketten

SH Radio i DN

SH Radio i DN

Framsidan av DN:s Högskoleguiden pryds av Maja Flygt och Annie Wernersson som sänder podden ”Herregud för i helvete” på SH Radio. I artikeln berättar de om podden och om deras engagemang:

”En av poddarna som sänds via SH Radio är religionspodden ”Herregudför i helvete” av och med Annie Wernersson och Maja Flygt, som båda studerar till journalist.

– Vi lägger otroligt mycket tid på vår podd. Det är vår baby, vårt projekt där vi sköter allt: marknadsföring, research, intervjuer, klippning, och analyser.”

”Herregud för i helvete” har de haft sedan ett år tillbaka, och Maja och Annie arbetar väldigt professionellt med den trots att de inte får något betalt.

– En vanlig dag slutar vi i skolan klockan fem och stannar i studion till elva ungefär för att jobba med podden. Vårt första program lade vi 30–35 timmar på att få klart, nu är vi nere på 20–25 timmar per avsnitt, så vi har verkligen utvecklats och blivit mer effektiva, säger Annie Wernersson.

Läs hela artikeln här (sid. 20)

 

Vill du också engagera dig i studentradion? Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika radiostationer.

 

sv_SE