Har ni en grym idé men behöver lite hjälp på vägen? Då ska ni söka pengar från SRS föreningsfond!

Fonden är till för SRS medlemsstationer. Syftet med fonden är att underlätta för stationer att bedriva verksamhet som de annars inte skulle ha råd med eller möjlighet att genomföra. Stationer kan få ersättning för genomförda aktiviteter som på det stora hela har gynnat och utvecklat hela föreningen.

Under 2016 kan varje station få upp till 10 000 kr från fonden. Det går att ansöka flera gånger under året. Ansökningarna behandlas löpande och sista ansökningsdag är 30 november 2016.

Det går att söka bidrag för tre olika ändamål:

Reportageproduktion: Reportage som görs på er ort, på en annan ort eller i ett annat land
Till exempel: Intervjuer på festival, sportevenemang eller andra arrangemang. Intervjua en person till ett reportage.

Utbildning: Få mer kunskap och utbildning inom ett område
Till exempel: Utbildning och kunskap som behövs på stationen. Det kan t.ex. handla om att öka sin kunskap i intervjuteknik, radioproduktion, styrelsearbete, marknadsföring, datorprogram eller ekonomi.

Kunskapsutbyte och nätverkande: Utbyta kunskap och skapa nätverk med andra aktörer
Till exempel: Besöka systerstationer, andra studentradiostationer i eller utanför Sverige, andra organisationer eller göra studiebesök på t.ex. Sveriges Radio och lokalradiostationer.

Läs mer och ladda ner ansökningsblanketten

sv_SE