Är studentradio det bästa du vet? Vill du delta i roliga projekt, vara med och skapa bättre förutsättningar för studentradio och träffa andra radiointresserade människor från hela Sverige? Då borde du söka till Studentradion i Sveriges styrelse!

Inför Studentradion i Sveriges medlemsmöte i Lund 24-26 november kan du kandidera till följande förtroendeposter i organisationen:

-Ordförande
-Kassör
-Styrelseledamot – ansvarsområde: samarbeten
-Styrelseledamot – ansvarsområde: reklam och finansieringsmöjligheter
-Styrelseledamot – odefinierat ansvarsområde
-Intern revisor
-Två poster i valberedningen

Samtliga poster är för hela verksamhetsåret 2024

Fyll i följande enkät innan den 5 november om du är intresserad av att kandidera: https://bit.ly/45LwAuc så kontaktar valberedningen dig! I enkäten finns även mer information om de olika posterna. Har du frågor kan du skicka dem till: valberedning@studentradion.se

Ordförande:
Ordförande är SRS ansikte utåt och ansvarar för styrelsen i stort. Ordförande kallar till- och leder styrelsemöten efter dagordning. Ordförande är även ansvarig för att skicka ut handlingar till deltagare inför stormöten. Vidare ansvarar ordförande för att ta fram förslag på en verksamhetsplan för kommande år som styrelsen gemensamt godkänner. Efter ett verksamhetsår framställer ordförande en verksamhetsberättelse som utvärderar styrelsens arbete i förhållande till den verksamhetsplan som styrelsen gått efter. Ordförande utgör tillsammans med vice ordförande, kassör och föreningsadministratör SRS presidium. Presidiet möts vanligtvis en gång i veckan för att diskutera frågor som rör organisationen.

Kassör:
Kassören har hand om styrelsen övergripande ekonomiska och lönerelaterade uppgifter, deklaration och budgetarbete. Kassör ansvarar för SRS ekonomi på kort och lång sikt. Kassör lägger förslag på budget för verksamhetsår som styrelsen gemensamt godkänner. Kassör ansvarar även för att boka resor, kost samt logi för styrelsens fysiska träffar. Kassör utgör tillsammans med ordförande, vice ordförande och föreningsadministratör SRS presidium. Presidiet möts vanligtvis en gång i veckan för att diskutera frågor som rör organisationen.

Ledamot (ansvar för samarbeten): Ledamot med fokus på samarbete strävar efter att vidga SRS kontaktnät genom att knyta band till radiorelaterade verksamheter utanför organisationen. Nuvarande ledamot Carl-Christian har exempelvis producerat radiodokumentärer relaterade till SRS. Där intervjuar han etablerade radioprofiler som ger sin syn på studentradio i förhållande till public service och den kommersiella radion.

Ledamot (ansvar för reklam samt finansieringsmöjligheter):
Nytt för i år är att vi söker en ledamot med fokus på reklamsamarbete och finansiering. På förra årets stormöte beslutades det att SRS ska undersöka möjligheten att erbjuda reklamsamarbeten till sina medlemsstationer. Ledamoten är inte ensamt ansvarig för att undersöka reklamsamarbeten men förväntas leda arbetet tillsammans med styrelsen. Därför uppmuntras tidigare erfarenhet som ledamoten kan dela med sig av. I samband med att undersöka reklamsamarbete välkomnar vi även andra förslag på finansieringsmöjligheter i form av bidragsansökningar etc.

Intern revisor:
Intern revisor granskar styrelsens förvaltning av föreningen. Den interna revisorn skall tillsammans med den auktoriserade revisorn författa en revisionsberättelse före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av SRS räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar. Ledamot: Du kommer att ingå i en eller flera arbetsgrupper tillsammans med andra ledamöter. Ni arbetar utifrån tydliga mål som ni själva ställer upp i samarbete med övriga i styrelsen, utifrån SRS verksamhetsplan.

Valberedning (ansökan mejlas till ordforande@studentradion.se):
Valberedningens arbete går ut på att hitta lämpliga och villiga kandidater till SRS styrelse och föreslå dessa för medlemmarna, och därefter är det upp till medlemmarna att ta det avgörande beslutet om vilka personer de vill ha med i styrelsen. Valberedningen består just nu av 3 personer. 2 personer väljs in höstterminen och 1 person på stormötet under vårterminen.

sv_SE