Här hittar du alla våra styrdokument samt mallar och blanketter!

Föreningsbidraget
Föreningsbidragsansökan


Lär först igenom detta dokument noggrant: 

Här hittar du all information om hur ni ansöker om föreningsbidrag 2018

Mallar & Blanketter


Deadline 31/1 

Deadline 28/2

Glöm inte att ni också ska lämna in:

  • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
  • Verksamhetsberättelse för 2017 (behandlad på ett årsmöte)
  • Resultat- och balansräkning för 2017(behandlad på ett årsmöte)
  • Revisionsberättelse för 2017 (behandlad på ett årsmöte)
  • Årsmötesprotokoll för 2017
  • Stickprovsintyg (För er som har fysiska intyg ska dessa bifogas tillsammans med ovanstående underlag. Ni får reda på exakt vilka medlemmar ni ska skicka intyg för på mejl via kansliet i börja av februari.

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28:onde februari?

Om ni har årsmöte som infaller efter deadline så skickar ni in de handlingar ni kan som inte ska behandlas på årsmöte till kansliet innan deadline. I samband med detta meddelar ni kansliet när ni har ert årsmöte och meddelar när ni kompletterar med resterande handlingar.

Föreningsfonden
Föreningsfonden

Fonden är pengar som SRS öronmärker till stationerna varje år. Medlemsstationer har möjlighet att få ersättning för aktiviteter som gynnar hela stationen genom att söka pengar från fonden. År 2018 har varje station möjlighet att få upp till 5 000 kr från fonden.


Blankett för att söka bidrag från föreningsfonden 2018

sv_SE