SRS Dokument: Styrdokument, mallar och blanketter

Här hittar du alla våra styrdokument samt mallar och blanketter!

Föreningsbidraget

Föreningsbidragsansökan


Läs först igenom dessa dokument noggrant: 

Här hittar du all information om hur ni ansöker om föreningsbidrag 2022

Guide för SRS eBas

Checklista Föreningsbidrag 2022

Checklista Föreningsbidrag 2022

 

Mallar & Blanketter


Deadline 31/1 

Deadline 28/2

  • SRS har beslutat att tillfälligt inte använda blanketterna för ansökan samt utvärdering av föreningsbidraget 2022 – i väntan på att de byggs om och anpassat efter vårt användande av eBas. Denna info inhämtas istället via de saker som efterfrågas i eBas, i enkäter samt i kontakt mellan enskilda medlemsföreningar och kansliet.

Glöm inte att ni också ska lämna in följande på eBas:

  • Uppgifter om kontaktperson
  • Uppgifter om bankkonto, bankgiro eller postgiro
  • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
  • Verksamhetsberättelse för 2021 (behandlad på ett årsmöte)
  • Resultat- och balansräkning för 2021 (behandlad på ett årsmöte)
  • Revisionsberättelse för 2021 (behandlad på ett årsmöte)
  • Signerat årsmötesprotokoll för 2021

För föreningar som har ett brutet verksamhetsår så efterfrågar vi samma dokument men för verksamhetsåret HT2020-VT2021 (förutom medlemslistan som ska vara från 31 december 2021).

 

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28 februari?

Om ni har årsmöte som infaller efter deadline så meddelar ni, innan den 28de februari, kansliet när ni har ert årsmöte. Komplettera sedan era handlingar på eBas så snart som möjligt efter genomfört årsmöte.

 

Stickprover

Senare under våren kommer vi att efterfråga stickprovsintyg på ett fåtal slumpmässigt utvalda medlemmar i er förening. Här finns en lista på vilka stickprov som godkänns av vår revisor:

 

Medlemskap

Medlemskap

Blanketter gällande medlemskap i Studentradion i Sverige

Ansökan om medlemskap

Uppgradering av medlemskap (kommer snart)

 

sv_SE