SRS Dokument: Styrdokument, mallar och blanketter

Här hittar du alla våra styrdokument samt mallar och blanketter!

Föreningsbidraget

Föreningsbidragsansökan


Läs först igenom dessa dokument noggrant: 

Här hittar du all information om hur ni ansöker om föreningsbidrag 2023

Guide för SRS eBas

Checklista Föreningsbidrag 2023

Checklista Föreningsbidrag 2023 (brutet verksamhetsår)

 

Mallar & Blanketter


Deadline 31/1 

Deadline 28/2

  • SRS har beslutat att tillfälligt inte använda blanketterna för ansökan samt utvärdering av föreningsbidraget 2023 – i väntan på att de byggs om och anpassat efter vårt användande av eBas. Denna info inhämtas istället via de saker som efterfrågas i eBas, i enkäter samt i kontakt mellan enskilda medlemsföreningar och kansliet.

Glöm inte att ni också ska lämna in följande på eBas:

  • Uppgifter om kontaktperson
  • Uppgifter om bankkonto, bankgiro eller postgiro
  • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
  • Verksamhetsberättelse för 2022 (behandlad på ett årsmöte)
  • Resultat- och balansräkning för 2022 (behandlad på ett årsmöte)
  • Revisionsberättelse för 2022 (behandlad på ett årsmöte)
  • Signerat årsmötesprotokoll som behandlar 2022

För föreningar som har ett brutet verksamhetsår så efterfrågar vi samma dokument men för verksamhetsåret HT2021-VT2022 (förutom medlemslistan som ska vara från 31 december 2022).

 

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28 februari?

Om ni har årsmöte som infaller efter deadline så meddelar ni, innan den 28de februari, kansliet när ni har ert årsmöte. Komplettera sedan era handlingar på eBas så snart som möjligt efter genomfört årsmöte.

 

Stickprover

Senare under våren kommer vi att efterfråga stickprovsintyg på ett fåtal slumpmässigt utvalda medlemmar i er förening. Här finns en lista på vilka stickprov som godkänns av vår revisor:

 

Medlemskap

Medlemskap

Blanketter gällande medlemskap i Studentradion i Sverige

Ansökan om medlemskap

Uppgradering av medlemskap (kommer snart)

 

Guider

Guider

Här hittar du guider framtagna av Studentradion i Sverige

Medlemsrekrytering
Våra medlemsstationers tips om hur man värvar fler medlemmar till sin studentradiostation.

Radioguide
Studentradion i Sveriges radioguide för er som vill starta en ny studentradiostation.

 

sv_SE