Välkommen till Studentradion i Sverige!

Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda och personal.

Kontakt

Om du vill starta upp en ny studentradiostation, engagera dig i en redan befintlig eller bara undrar över något – kontakta oss!

Mejl: info@studentradion.se

Telefon: 070-341 93 87

Adress: Studentradion i Sverige
c/o Fabrik 38
Fabriksgatan 38-42
412 50 Göteborg

Styrelsen

Styrelsen är organisationens förtroendevalda på nationell nivå som arbetar med att leda organisationen. Styrelsens arbete leds av ordförande.

Hela styrelsen nås på styrelsen@studentradion.se.

Josefi Jönsson
Ordförande
ordforande@studentradion.se

 

Fanny Jarlgård
Vice ordförande
vice@studentradion.se

Jag har tillträtt som vice ordförande våren 2017 utan tidigare erfarenhet av SRS. Jag kommer från SRS största medlemsstation, Radio AF och min ambition är att genom kommunikation och samarbete med medlemsstationerna hitta arbetssätt för alla studentradiostationer, stora som små, att utvecklas i den riktningen de vill.

Som vice ordförande jobbar jag främst internt i organisationen. Jag arbetsleder vårt kansli och är styrelsens länk till våra medlemsstationer.

Eva Gustavfsson
Kassör
kassor@studentradion.se

Jag har varit engagerad i organisationen länge och mitt fokus har alltid varit att förbättra och förenkla kontakten mellan våra medlemsstationer.

Min förhoppning är att alla stationer ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och visioner.

Rebecka Mårtensson
Ledamot
rebecka.martensson@studentradion.se

Jag vill se Studentradion i Sverige ännu mer sammansvetsat än idag. Jag är övertygad om att man lär sig bäst av varandra och vill därför underlätta allt flöde av kontakt mellan stationerna och kontakt gentemot omvärlden.

 

Hanna Blomberg
Ledamot
hanna.blomberg@studentradion.se

Som ledamot ser jag fram emot att jobba med genus-frågor. Främst handlar det om att skapa en öppen och inkluderande organisation som fler känner sig välkomna att finnas och engagera sig i.

 

Kansliet

Föreningsadministratören jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat organisationens finansiering, utveckling och kommunikation.

Kansliet

Felicia Nordström
Föreningsadministratör
felicia.nordstrom@studentradion.se
070 341 93 87

Revisor

Samuel Horgby
Intern revisor
revisor@studentradion.se

Den interna revisorn arbetar främst med att granska styrelsens förvaltning av verksamhet. Den interna revisorn väljs av medlemmarna vid årsmötet.

Valberedning

valberedning@studentradion.se

Valberedningen föreslår medlemmar till styrelsen, revisor, nästkommande valberedning
samt bereda eventuella övriga personval.

Musik

Vill du tipsa oss om din eller någon annans musik?

Mejla musik@studentradion.se för att kontakta musikansvariga på samtliga stationer.

Press och annonsera

Studentradion i Sverige ställer gärna upp och kommenterar, tycker till och ger idéer och fakta om unga, studenter och radioverksamhet. Vi tar också gärna emot tips och idéer på reportage och intressanta samarbeten som gäller både oss och våra medlemsstationer.

Är ni intresserade av att annonsera hos oss? Genom oss kan er organisation nå ut till en stor del av Sveriges studenter till ett mycket förmånligt pris. Vi tar emot externt producerad reklam och vi kan även producera material efter era önskemål.

För förfrågningar kring press och annonsering kontakta ordforande@studentradion.se.

Faktureringsadress

Studentradion i Sverige
Fack 1409
Box 226
751 04 Uppsala

Organisationsnummer: 802430-1395

Kontakta oss

Välkommen till Studentradion i Sverige!

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen och personal.

Kontakt

Om du vill starta upp en ny studentradiostation, engagera dig i en redan befintlig eller bara undrar över något – kontakta oss!

Mejl: info@studentradion.se

Telefon: 070-341 93 87

Besöksadress:
Studentradion i Sverige
c/o Fabrik 38-42
Fabriksgatan 38-42
412 50 Göteborg

Styrelsen

Styrelsen är organisationens förtroendevalda på nationell nivå som arbetar med att leda organisationen. Styrelsens arbete leds av ordförande.

Hela styrelsen nås på styrelsen@studentradion.se.

Josefi Jönsson
Ordförande
ordforande@studentradion.se

 

Eva Gustavfsson
Kassör
kassor@studentradion.se

Jag har varit engagerad i organisationen länge och mitt fokus har alltid varit att förbättra och förenkla kontakten mellan våra medlemsstationer.

Min förhoppning är att alla stationer ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och visioner.

Fanny Jarlgård
Vice ordförande
vice@studentradion.se

Jag har tillträtt som vice ordförande våren 2017 utan tidigare erfarenhet av SRS. Jag kommer från SRS största medlemsstation, Radio AF och min ambition är att genom kommunikation och samarbete med medlemsstationerna hitta arbetssätt för alla studentradiostationer, stora som små, att utvecklas i den riktningen de vill.

Som vice ordförande jobbar jag främst internt i organisationen. Jag arbetsleder vårt kansli och är styrelsens länk till våra medlemsstationer.

Hanna Blomberg
Ledamot

Hanna.blomberg@studentradion.se

Som ledamot ser jag fram emot att jobba med genus-frågor. Främst handlar det om att skapa en öppen och inkluderande organisation som fler känner sig välkomna att finnas och engagera sig i.

 

Rebecka Mårtensson
Ledamot
rebecka.martensson@studentradion.se

Jag vill se Studentradion i Sverige ännu mer sammansvetsat än idag. Jag är övertygad om att man lär sig bäst av varandra och vill därför underlätta allt flöde av kontakt mellan stationerna och kontakt gentemot omvärlden.

 

Kansliet

Felicia Nordström
Föreningsadministratör
felicia.nordstrom@studentradion.se
070 341 93 87

Föreningsadministratören jobbar på uppdrag av styrelsen med bland annat organisationens finansiering, utveckling och kommunikation.

Revisor

Samuel Horgby
Intern revisor
revisor@studentradion.se

Den interna revisorn arbetar främst med att granska styrelsens förvaltning av verksamhet. Den interna revisorn väljs av medlemmarna vid årsmötet.

Valberedning

Eric Paglia, Madeleine Ruuth & Michaela Essen. 

valberedning@studentradion.se

Valberedningen skall till årsmöte föreslå medlemmar till styrelsen, revisor, nästkommande valberedning
samt bereda eventuella övriga personval.

 

Medlemsstationer

Kontaktuppgift till respektive medlemsstation hittar du här.

Vill du tipsa oss om din eller någon annans musik?

Mejla musik@studentradion.se för att kontakta musikansvariga på samtliga stationer.

Faktureringsadress

Studentradion i Sverige
Fack 1409
Box 226
751 04 Uppsala

Organisationsnummer: 802430-1395

Press och annonsera

Studentradion i Sverige ställer gärna upp och kommenterar, tycker till och ger idéer och fakta om unga, studenter och radioverksamhet. Vi tar också gärna emot tips och idéer på reportage och intressanta samarbeten som gäller både oss och våra medlemsstationer.

Är ni intresserade av att annonsera hos oss? Genom oss kan er organisation nå ut till en stor del av Sveriges studenter till ett mycket förmånligt pris. Vi tar emot externt producerad reklam och vi kan även producera material efter era önskemål.

För förfrågningar kring press och annonsering kontakta ordforande@studentradion.se.

Kontakta oss