Styrelsen 2013

Den nya styrelsen träffades för att ha sitt första styrelsemöte med kickoff och utbildning på ett litet torp utanför Uppsala under första advent. Under helgen genomförde styrelsen bland annat en organisationsanalys av SRS:s nuläge samt arbetade fram hur de ska förverkliga verksamhetsplanen för 2014 som antogs på stormötet i Örebro i november. Det var en mycket härlig helg med massor av diskussioner, tankar och idéeutbyten som kommer att resultera i ett grymt 2014!