Deadline närmar sig!

Snart är det den 31/1 och sista dag att skicka in medlemsregistret för varje station till SRS. Det är bra om ni på stationerna som är ansvariga för detta skickar in så snart som möjligt men absolut senast på deadline. 

Här hittar du all information du behöver.

Föreningsbidraget är det bidrag ni som medlemsföreningar får från SRS varje år. För att vi ska kunna dela ut det behöver vi ha in en ansökan. Er föreningsbidragsansökan ligger sedan till grund för SRS ansökan om statsbidrag hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vill du veta mer om statsbidragsansökan kan du kolla in denna prezi-presentation.

För att göra ansökan så smidig som möjligt för er stationer kommer ni även 2015 att lämna in era blanketter genom att ladda upp alla dokument i ett formulär via SRS hemsida. Har ni frågor kring detta kontakta föreningsadministratören på johan.radix@studentradion.se eller telefon 0703 41 93 87.

Viktiga datum/Deadlines
31 januari 2015  – Deadline att skicka in medlemsregister till SRS
31 mars 2015– Deadline för att skicka in resterande handlingar

Dokument och mallar som ska lämnas in till SRS:
– Medlemsregister för 2014 (utdraget den 31 december) enligt  denna mall.
– Aktuella stadgar med datum på när de senast justerades.
– Senast antagna verksamhetsberättelse.
– Justerat och underskrivet protokoll från årsmöte/medlemsmöte som behandlar verksamheten 2014.
– Ansökningsblankett inkl. verksamhetsredovisning för 2014 (blankett hittar du här).
– Utvärdering av föregående års föreningsbidrag (blankett hittar du  här).

Hur gör man?
Du kan lätt lämna in din stations uppgifter och ansöka om föreningsbidraget genom att fylla i detta formulär.  Medlemsregister skickas separat via  detta formulär.

Hör av er om ni har några frågor.