Det andra nyhetsbrevet gick ut till stationerna förra veckan, men nu kan du även läsa det här!

I årets andra nyhetsbrev hittar du information om deadlines för föreningsbidragsansökan, datum för årsmötet i april, styrelsens träff i Göteborg, SRS-fonderna för reportage och utbildningar, Radiodagen “Lyssna!” som UngRadio arrangerar i Stockholm och mycket mycket mer!

#2 Februari