Hej kära SRS medlemmar!

Vi i valberedningen söker kandidater för kommande års styrelse i SRS. Alla stationer har kontaktats på ett eller annat sätt av en valberedare och eftersom mötet närmar sig är det dags att börja nominera kandidater.

Ni kommer kanske inte hinna ha ett medlemsmöte i den egna stationen innan sista inlämningsdatum för nomineringar. Därför är det viktigt att redan nu börja kolla runt i föreningen vilka som kommer vara aktiva framöver och ta fram kandidater till SRS styrelse.

Det är fyra ledamotsposter som ska fyllas. Nu sittande ledamöter som vill kandidera igen får anmäla sitt intresse på samma villkor som alla andra.

SENAST DEN 7 SEPTEMBER vill vi ha in era nomineringar! Skicka dem till er stations representant i valberedningen nedan.

Umeå, Piteå, Stockholm, Södertörn:
Johan Boiwe
070-36 40 286
johan@boiwe.se

Kalmar, Växjö, Lund, Helsingborg:
Fredrik Jarl
0706-46 68 40
fredrik_jarl@msn.com

Örebro, Falun, Uppsala, Göteborg:
Elin Häggberg
073-568 48 38
elin.haggberg@gmail.com

Med vänliga hälsningar
/Valberedningen