srsstyrelse
På Nästa stormöte, 1-3 november, kommer SRS att välja nya ledamöter till styrelsen. Vi i valberedningen hoppas att du är en av kandidaterna!

Som styrelseledamot i SRS får du vara med och driva en ung riksorganisation framåt. Det är ett stort ansvarstagande men framförallt en möjlighet att få vara med och påverka hur Studentradio-Sverige ska utvecklas.

SRS har i uppgift att representera sina medlemsföreningar; att fungera som ett nätverk för medlemsföreningarna och stärka samarbetet mellan dessa; att stödja medlemsföreningarna och fungera som en gemensam kunskapsbank. Det här arbetar SRS styrelse med på olika sätt, främst kunskapsmässigt och ekonomiskt. Tex ansvarar styrelsen för att det anordnas stormöten där våra medlemmar träffas samt för SRS statsbidragsansökan.

Efter beslut på stormötet i Helsingborg (i april 2013) ska SRS styrelse bestå av 7-9 personer: 4-6 ordinarie ledamöter samt ordförande, vice ordförande och kassör (gemensamt kallade presidiet). Ledamöter väljs på stormöte i oktober (i det här fallet november) och presidiet väljs på stormöte i april. Med andra ord kommer vi på följande stormöte välja 4-6 ordinarie ledamöter.

Alla som är medlemmar i SRS (medlemmar på en studentradiostation som är medlem i SRS) kan kandidera. Om du är intresserad av att kandidera, vill veta mer om vad det innebär att vara ledamot eller vill nominera en radiokompis – kontakta oss i valberedningen senast 15 oktober!

Hoppas vi hörs!

// SRS valberedning

Emilia Håkansson 073-8064140
Johan Wallhammar 070-9104607
Tobias Extor 076-1909577

Mejladress: valberedning@studentradion.se
Läs mer om SRS här!