Här hittar du kallelse, inbjudan, länk till anmälan och remisser till SRS årsmöte i Falun 23-25 oktober 2015. Lämna era åsikter, tankar och synpunkter kring remisserna senast den 2 oktober till Eva: vice@studentradion.se. Styrelsen kommer därefter gå igenom era remissvar och färdigställa de slutgiltiga förslagen till mötets underlag.

Trevlig start på hösten!
Styrelsen

Kallelse och inbjudan

Kallelse Årsmöte Falun

Inbjudan från DUR till Årsmöte i Falun

 

Anmälan

Anmälningsformulär till årsmötet

 

Remisser

Remiss 1 – Förslag Verksamhetsberättelse 2014

Remiss 2 – Förslag Verksamhetsplan 2016

Remiss 3 – Förslag Budget 2016

Remiss 4 – Förslag Visionstrategi

Remiss 5 – Förslag & Rapport Studentradiogala

 

Viktiga datum inför årsmötet
25 september – Deadline för anmälan till höstmötet
25 september – Deadline för nomineringar till Valberedningen
2 oktober – Deadline för remissvar
2 oktober – Motionsstopp, sista dag att skicka motion till styrelsen inför årsmöte
9 oktober – Dagordning och samtliga handlingar går ut inför årsmötet
23-25 oktober – Årsmöte i Falun =)