srs_årsmöte_logga_602

Nu är det snart dags igen för SRS årsmöte. Denna gång kommer vi att husera hos K103 i Göteborg mellan den 11 och 13 april.

Under årsmötet ska ett nytt presidium väljas. Presidiet består av Ordförande, Vice ordförande samt Kassör. Valbar till presidium är medlem i SRS. Kandidaturer och frågor om posterna skickas till SRS valberedning på valberedning@studentradion.se.

Årsmötet ska vi avhandla SRS verksamhetsredovisning och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2013. Styrelsen fick också i uppdrag av stormötet i Örebro att ta fram ett förslag på nya stadgar, vilka kommer att presenteras tillsammans med ett förslag på ny vision och strategi för SRS.

Workshops
Under årsmöteshelgen kommer det hållas tre parallella workshops för att styrelsen ska få in ett bra underlag till sitt arbete med stadgerevision, SRS vision och kommunikationsstrategi för SRS.

Varje station ska ha minst en representant per workshop. Det är bra om representanterna har med sig funderingar och förslag från sina lokalföreningar till workshoperna. Ni anmäler er till den workshop ni vill delta i genom anmälningsformuläret nedan.

Handlingar
Sista motionsdag är den 27 mars 2014. Eventuella motioner och övriga handlingar skickas ut senast den 28 mars 2014.

Vem har rösträtt?
På årsmötet har varje medlemsförening en (1) röst. Därför behöver varje medlemsförening demokratiskt väljas ett ombud som ska rösta åt föreningen under mötet.

Hur många kan åka?
Varje förening har rätt att skicka ett antal personer till årsmötet. För mer information om hur många personer din station får skicka, kontakta vice ordförande Eva Gustafsson på vice@studentradion.se. Nytt för i år är att alla föreningar får skicka en extra person.

Information
Ett Välkomstbrev kommer snart med all information och alla detaljer du behöver inför mötet och helgen. Bra riktlinjer att ha i åtanke vid planering av resor till och från Göteborg är att vi kommer samlas på fredag kväll runt 18.00 och ha gemensamma aktiviteter fram till 14.00 på söndagen.

Anmälan
Anmälan sker via detta formulär senast den 21 mars 2014.

Förslag på dagordning
Här hittar du styrelsens förslag på dagordning till årsmötet.

Årsmötet är SRS högsta beslutande organ och det är här du som medlem har chansen att påverka de beslut som tas! Det kommer bli ett spännande årsmöte, fyllt av viktiga frågor och diskussioner och skoj såklart, så missa inte årets SRS helg!

Vänliga hälsningar
/ Styrelsen i SRS