Från och med nu kan du ladda upp din ansökan om föreningsbidrag här på SRS hemsida.

För att göra ansökan så smidig som möjligt kommer den från och med i år att lämnas in genom att ladda upp alla dokument i ett formulär här på hemsidan. Detta görs med ett privat inlogg för varje station. Har du som station frågor kring detta kontakta föreningsadministratören på karin.nordh@studentradion.se eller 0703 41 93 87.

Nedan finns information om deadlines samt om vilka dokument som SRS kräver.

Viktiga datum
28 februari 2014 – deadline att skicka in medlemsregister till SRS
31 mars 2014 – deadline för att skicka in resterande handlingar

Dokument och mallar som ska lämnas in till SRS:
-Medlemsregister för 2013 utdraget den 31 december (MALL Medlemsregister SRS)
-Aktuella stadgar med datum på när de senast justerades.
-Verksamhetsberättelse för 2013.
-Justerat och underskrivet protokoll från årsmöte/medlemsmöte som behandlar verksamheten 2013.
-Ansökningsblankett inkl. verksamhetsredovisning för 2013 (ansökningsblankett SRS föreningsbidrag).
-Utvärdering av föregående års föreningsbidrag (Mall utvärdering föreningsbidrag).

Hur gör man?
Du kan lätt lämna in din stations uppgifter och ansöka om föreningsbidraget genom att fylla i detta formulär. Medlemsregister skickas separat via detta formulär. Klicka på länkat formulär och logga in med din stations inloggningsuppgifter. SRS hör av sig om kompletteringar är nödvändiga.

Inloggningsuppgifterna har tilldelats stationschefen/ordföranden på varje station.