Kalmar
Denna höst hölls stormötet i Kalmar där vi fick hälsa på hos Radio Shore. 30talet representanter från de 9 lokalföreningarna träffades och bytte kunskaper och erfarenheter. Radio Shore har ett fint samarbete med Linnéuniversitetet vilket ger dem tillgång till tre moderna studios som används vid utbildningen i Journalistik och medieproduktion. Under helgen gjorde vi radioövningar, hade diskussionsforum och såg över verksamheten för kommande år.