Nyhetsbrev3

Studentradion i Sverige har från och med september ett nyhetsbrev! Det skickas till alla medlemsstationer en gång i månaden. Nyhetsbrevet ska spegla medlemsstationernas och medlemmarnas möjligheter inom organisationen men också ge information om styrelsens arbete och vad som händer på de andra stationerna.

Här hittar du de senaste nyhetsbreven:
Nyhetsbrev #3 November
Nyhetsbrev #2 Oktober
Nyhetsbrev #1 September

Vi vill gärna ha med information i nyhetsbrevet om vad som händer eller är på gång på våra medlemsstationer eller på andra organisationer av intresse för vår verksamhet, så vill du också synas skicka informationen till föreningsadministratören på karin.nordh@studentradion.se senast den 25:e varje månad för att det ska ha en chans att komma med.