Här hittar du alla mallar och blanketter du kan tänkas behöva

Föreningsbidraget

Föreningsbidragsansökan


Lär först igenom detta dokument noggrant: 

Här hittar du all information om hur ni ansöker om föreningsbidrag 2018

Mallar & Blanketter


Deadline 31/1 

Deadline 28/2

Glöm inte att ni också ska lämna in:

  • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
  • Verksamhetsberättelse för 2017 (behandlad på ett årsmöte)
  • Resultat- och balansräkning för 2017(behandlad på ett årsmöte)
  • Revisionsberättelse för 2017 (behandlad på ett årsmöte)
  • Årsmötesprotokoll för 2017
  • Stickprovsintyg (För er som har fysiska intyg ska dessa bifogas tillsammans med ovanstående underlag. Ni får reda på exakt vilka medlemmar ni ska skicka intyg för på mejl via kansliet i börja av februari.

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28:onde februari?

Om ni har årsmöte som infaller efter deadline så skickar ni in de handlingar ni kan som inte ska behandlas på årsmöte till kansliet innan deadline. I samband med detta meddelar ni kansliet när ni har ert årsmöte och meddelar när ni kompletterar med resterande handlingar.

Föreningsfonden
Protokoll

Årsmöte i Stockholm 28-30 oktober, 2016

Protokoll 2016 okt inscannat maskat

Stormöte i Lund 7-8 april, 2017.

Årsmötesprotokoll: 2017-04-08

Visionsplan
Verksamhetsplan