Det börjar snart bli dags att ansöka om föreningsbidrag från SRS. I samband med att ni ansöker om föreningsbidrag för 2016 ska ni också redovisa bidraget som ni fick 2015.

Det finns två deadlines för ansökan. Första deadline är 31 januari 2016. Då ska ni skicka in ett komplett medlemsregister för 2015. Andra deadline är 29 februari 2016. Då ska ni skicka in alla andra dokument så som ansöknings- och utvärderingsblankett, stadgar, årsmötesprotokoll osv.

Dokumenten som ni behöver är:
1. Hur ni ansöker om föreningsbidrag 2016
Här finns all information om föreningsbidraget, hur ni går tillväga för att ansöka och vad som är nytt för ansökan år 2016. Läs gärna igenom dokumentet redan nu så att ni har koll hur ansökan går till.

2. Medlemsregister
Här finns all information om hur ni fyller i registret och en mall för hur registret ska se ut.

3. Blankett ansökan föreningsbidrag 2016
Skickas ifylld till SRS senast 29 februari.

 4. Blankett utvärdering föreningsbidrag 2015
Skickas ifylld till SRS senast 29 februari.

Hör gärna av er med alla frågor, stora som små, till nadine.ghawi@studentradion.se eller 070 341 93 87.