#7, September

Nyhetsbrevet skickas till dig som stationschef/ordförande eller SRS-ansvarig. Sprid gärna informationen vidare genom att sätta upp ett exemplar på din anslagstavla, vidarebefordra mailet till aktiva medlemmar eller ta upp det på nästa medlemsmöte.

---

Innehåll

1. Styrelsen informerar
- Styrelsen skickar förslag på remiss
- SRS Vision
- Stormöte 10-12 oktober i Kalmar
- Information från Valberedningen
- Nätverksträffar 28-30 november i Uppsala

2. Kansliet informerar
- Ansökan om statsbidrag för 2015 är nu inlämnad!
- Höstens utbildningar

3. SRS medlemstationer
- Shorefestivalen börjar idag!
- Flera av SRS medlemsföreningar är nominerade till Stora radiopriset 2014
- Radio Campus bjuder på skratt i "Humorhimlen i P3" i höst

4. Tips - Gå med i SRS facebookgrupp!

---

1. Styrelsen informerar

Styrelsen är just återkommen efter en intensiv styrelsehelg i Kalmar.

Här hittar ni det digitalt justerade protokollet som undertecknas snarast. 

Mer information hittar du nedan!

Styrelsen skickar förslag på remiss

Här kommer de förslag vi i styrelsen har tagit fram till höstens stormöte i Kalmar. Detta är remisser, vilket innebär att vi vill ha era åsikt och tankar runt förslagen. Dessa åsikter ska vi ha in SENAST 5 september till Eva, vice@studentradion.se.

Kommunikationsstrategi: Vi har förutom kommunikationsstrategin även tagit fram en intern kommunikationsplan. Det är strategin som det kommer tas beslut om i Kalmar. Den interna kommunikationsplanen är hur vi tänker arbeta med strategin. Självklart vill vi ha inputs på båda.

Stadgerevidering: Vi kommer lägga fram hela stadgerevideringen som en proposition. Åsikter om detta mottages med öppna armar.Vi vill även att stadgerevideringen blir direktjusterad så att vi kan börja arbeta utifrån de då nya stadgarna så fort som möjligt. Detta kommer i så fall innebära att de nyinvalda styrelseledamöterna kommer börja sin mandatperiod 1 januari 2015, med en överlämningsfas 13 oktober- 31 december.

Denna revidering innebär även att vi inte har något presidieval under våren utan att sittande presidium sitter fram till höstmötet 2015. Detta är något vi är väl medvetna om. Åsikter och tankar mottar vi med glädje!

Vårt nästa styrelsemöte kommer vara den 8 september klockan 18.00. På det kommer vi behandla de inkomna remissvaren. Få en slutrapport från Eventkoordinator Fredrik Jarl, få en rapport från Valberedningen och ha genomgång av inkomna motioner. (Deadline 7 september)

Viktiga datum att tänka på
5 september - Deadline för remissvar (vi kan inte garantera att vi hinner behandla sent inkomna remissvar)
7 september - Deadline för anmälan till höstmötet SAMT Deadline för ledamotsnomineringar till Valberedningen
8 september - Styrelsens nästa möte (Vill du adjungera dig, hör av dig till ordforande@studentradion.se
10 september - Kallelse inför Höstmöte går ut25 septmeber - Deadline för motioner till Höstmötet
26 september - Dagordning och samtliga handlingar går ut inför höstmötet
10-12 oktober - HÖSTMÖTE

Läs igenom alla remisserna, ta er en funderar på stationen och återkom med åsikter och tankar.

Förslag till Verksamhetsplan 2015
Förslag till budget 2015
Förslag till SRS stadgar
Förslag till Kommunikationsstrategi
Förslag till Intern kommunikationsplan

Puss, Kraft och Kärlek

/Michaela Esseen
Ordförande SRS

SRS Vision

Styrelsen har tagit del av era svar på enkäten kring SRS vision. Svarsfrekvensen var 5 % av de aktiva medlemmarna i våra medlemsföreningar och styrelsen har inspirerats av svaren för att skapa en vision för SRS. Styrelsen förslag finns med i remisserna, där ni har möjlighet att komma med svar t.o.m. den 5 september.

Stormöte den 10-12 oktober i Kalmar

Som beslutades på årsmötet i Göteborg kommer nästa stormöte att hållas i Kalmar hos Radio Shore, datumen som spikats är 10-12 oktober.

Info från SRS Eventkoordinator Fredrik Jarl:

Halloj!

Trots att sommaren fortfarande visar sig på några ställen i landet är hösten (oroväckande) nära. Det innebär som ni alla redan vet möte i Kalmar den 10-12/10. Jag skulle vilja ha antal deltagare (med namn, telefonnummer och maildress), allergier, matpreferenser, ankomst- och avgångstid för samtliga stationer senast  den 7/9. 

Tack, önskar en peppad ansvarig för höstmötet.

PS. Finns det andra viktiga detaljer att ta hänsyn till skriver ni det med resten av infon till:
fredrik_jarl@msn.com
0706466840

Information från Valberedningen

Vi i valberedningen söker kandidater för kommande års styrelse i SRS. Alla stationer har kontaktats på ett eller annat sätt av en valberedare och eftersom mötet närmar sig är det dags att börja nominera kandidater.

Ni kommer kanske inte hinna ha ett medlemsmöte i den egna stationen innan sista inlämningsdatum för nomineringar. Därför är det viktigt att redan nu börja kolla runt i föreningen vilka som kommer vara aktiva framöver och ta fram kandidater till SRS styrelse.

Det är fyra ledamotsposter som ska fyllas. Nu sittande ledamöter som vill kandidera igen får anmäla sitt intresse på samma villkor som alla andra.

SENAST DEN 7 SEPTEMBER vill vi ha in era nomineringar! Skicka dem till er stations representant i valberedningen nedan.

Umeå, Piteå, Stockholm, Södertörn:
Johan Boiwe
070-36 40 286
johan@boiwe.se

Kalmar, Växjö, Lund, Helsingborg:
Fredrik Jarl
0706-46 68 40
fredrik_jarl@msn.com

Örebro, Falun, Uppsala, Göteborg:
Elin Häggberg
073-568 48 38
elin.haggberg@gmail.com

Med vänliga hälsningar
/Valberedningen

Nätverksträffar 29-30 november i Uppsala

I verksamhetsplanen som antogs på stormötet hösten 2013 i Örebro, står det att SRS ska anordna nätverksträffar under året. Därför planerar nu styrelsen en ny nätverksträff till hösten 2014. 

Datumen för dessa är nu spikade till den 29-30 november och de två nätverksträffarna kommer att hållas i Uppsala. De två grupperna som kommer få nätverka denna gång är Teknik & Marknadsföring/Rekrytering.  SRS har budgeterat för resa, boende & lunch under lördagen för 2 personer från varje station, dvs 1 person per nätverksgrupp.

Kolla gärna redan nu med era respektive områdesansvariga om detta datum. Anmälningsformulär skickas ut under september.

---

2. Kansliet informerar

Ansökan om statsbidrag för 2015 är nu inlämnad

Under dagen har SRS lämnat in sin ansökan om statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Nu är det bara att vänta på beslutet som kommer kring nyår. 

Höstens utbildningar

Vill ni gå utbildningar i organisation och ledarskap i höst? Höstens LSU metodo-utbildningar i Göteborg är här och vi på SRS vill självklart att våra medlemmar ska ha möjlighet att utbilda sig inom Projektledning, ekonomi, kommunikation eller arbetsledning och mycket mer.

SRS har en utbildningsfond för att ersätta medlemmar för kostnader i samband med utbildningar (kursavgift, boende eller resor) som är relevanta för studentradioverksamhet. Passa på att utnyttja denna möjlighet nu i höst! LSU ger även ut ett resebidrag för den som har resväg till utbildningarna, så inte bara Göteborgare har möjlighet att gå!

Nu finns det inga ursäkter för att inte skicka några medlemmar på fortbildning!

Här hittar du all information om utbildningar som LSU håller, utbildningsfonden samt resebidraget.

---

3. SRS medlemstationer

Shorefestivalen börjar idag!

 DET ÄR DAGS! 

För andra året i rad anordnar studentradion Radio Shore studenternas egna festival: Shorefestivalen!

Festivalen hålls på Sveaplan i centrala Kalmar under Linnéuniversitetets introduktionsveckor och är tre dagar sprängfyllda med musik, radio, roliga aktiviteter och gött häng. Shorefestivalen 2014 är den självklara mötesplatsen för både nya och gamla studenter.

Festivalen är ett samarbete med folkuniversitetet.

Nomineringar till Stora radiopriset 2014

Den 18 september delas Stora Radiopriset ut på den stora Radiogalan. I år har rekordmånga bidrag – 260 stycken – kommit in till Radioakademin. Två av SRS medlemsföreningar har blivit nominerade; Radio AF i Lund och Studentradion 98,9 i Uppsala som är nominerade i klassen årets Närradio.

– Väldigt många vill vara med och tävla om det finaste priset man kan få i Radiosverige. Antalet bidrag har ökat med 45 procent i år från förra årets 180. Det beror bland annat på att vi infört två nya tävlingskategorier: Årets Lokalradio och Årets Radioevenemang där vi fick 28 respektive 17 bidrag, säger projektledaren Johan Mångård.

– Även nomineringsjuryn har varit rekordstor i år, över 100 personer har varit med och tagit fram nomineringarna i de elva kategorierna. Mottagarna av Hederspris och Specialpris – som också delas ut på Radiogalan – röstas däremot fram av Radioakademins ledamöter, säger Christer Jungeryd, ordförande i Radioakademin.

För att se alla nomineringar besök radioakademin här!

SRS håller självklart tummarna den 18 september! 

Radio Campus bjuder på skatt i "Humorhimlen i P3" i höst

Två stjärnor från Radio Campus ska nu göra humorprogram i P3!

"När Robin Wohlin och Hannes Björkbacka började med sitt radioprogram "Bränn en stol" i studentradion gjorde de det för nöjes skull. Men det har gått så bra att de i september ska göra "Humorhimlen i P3"." Skriver P4 Örebro på sin hemsida. 

Här kan ni lyssna på intervjun i P4 Örebro med Robin och Hannes och få en försmak av humorprogrammet! Den 20 och 27 september kan du höra dem i Humorhimlen i P3.

---

4. Tips - Gå med i SRS facebookgrupp!

Sprid gärna till alla att gå med i SRS facebookgrupp! Här delar styrelsen med sig av information, nyhetsbrev och styrelseprotokoll. Här kan du söka samarbeten eller kontakt inför ett resereportage i sommar. Använd de kanaler som finns, så blir studentradiolivet lite lättare även under sommaren!

Nästa brev

Detta är höstens första nyhetsbrev, nästa kommer i början av oktober! Är det fler på din station som vill ha nyhetsbrevet, anmäl det till karin.nordh@studentradion.se

---

Studentradion i Sverige
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala

www.studentradion.se
info@studentradion.se

Föreningsadministratör Karin Nordh
karin.nordh@studentradion.se
0703-419387

---